Powered by Smartsupp

Ústava České republiky 2021 - Zákon o volbách do parlamentu ČR, Zákon o volbě prezidenta republiky

Autor:

  • Kód produktu: 44484
  • Nakladatelství: Poradce
  • Počet stran: 206
  • Vazba: brož., A6
  • ISBN: 978-80-7365-459-7
  • Datum vydání: květen 2021
  • Vaše cena s DPH: 89 Kč
ks
    V prodeji

Přinášíme aktuální znění Ústavy České republiky, Zákona o volbě prezidenta republiky a Zákona o volbách do parlamentu České republiky po poslední novele, která nabývá účinnosti dnem 1. července 2021 a přináší nové řešení, jak by ve volbách do Poslanecké sněmovny měly být hlasy odevzdané voliči přepočítány na mandáty jednotlivých volebních stran.

Titul obsahuje úplné znění zákonů:

- Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
- Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
- Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákon


Ústava České republiky
Ústava České republiky je základní zákon České republiky. Je tvořena preambulí a 8 hlavami, zahrnujícími základní ustanovení, moc zákonodárnou, moc výkonnou, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku, územní samosprávu a přechodná a závěrečná ustanovení. Přinášíme aktuální znění Ústavy České republiky.

Zákon o volbě prezidenta republiky
Zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva při volbě prezidenta republiky, podrobnosti navrhování kandidátů na funkci prezidenta republiky, vyhlašování a provádění volby prezidenta a vyhlašování jejího výsledku a soudní přezkum.

Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
Zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu.
Přinášíme úplné znění zákona po novele, která nabývá účinnosti 1. července 2021.
Předložený návrh přináší v reakci na nález ÚS nové řešení, jak by ve volbách do Poslanecké sněmovny měly být hlasy odevzdané voliči přepočítány na mandáty jednotlivých volebních stran. ÚS uvedl, že nemůže dávat podrobné pokyny zákonodárci, jak poměrnost volebního systému vyřešit. Poskytl však ve svém vyjádření určitá vodítka.

Chcete se na něco zeptat?