Ústavní právo a státověda II. díl - Ústavní právo České republiky

Autor: Václav Pavlíček

 • Kód produktu: 66351
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 1160
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7502-468-8
 • Datum vydání: listopad 2020
 • Běžná cena s DPH: 1 270 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -152 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 118 Kč
ks
  V prodeji

Druhý díl učebnice od autorů z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK v Praze spojuje v jednom svazku celou ústavněprávní materii. Vedle kapitol o vývoji československé státnosti obsahuje zejména výklad jednotlivých institutů platného ústavního práva. Hlavním tématem je Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. Jádro práce tvoří rozbor všech ústavních orgánů s důrazem na jejich vzájemné vztahy. Zvláštní pozornost je věnována volbám, zákonodárnému procesu i řízení před Ústavním soudem, analyzovány jsou též ústavní základy vztahu vnitrostátního a mezinárodního práva a s tím související ústavněprávní aspekty členství České republiky v Evropské unii.

Současně je podán ucelený výklad práv, svobod a povinností občanů, tedy vztahu občana a státu v České republice, jak je obsažen v ústavních normách a prováděcím zákonodárství, včetně jejich reflexe v judikatuře soudů.

Čtenář ocení zejména komplexní přístup ke zpracování jednotlivých témat, jehož součástí je kritická analýza jejich uplatňování v politické praxi.

Třetí vydání učebnice je rozšířeno o kapitolu shrnující významné změny v pramenech ústavního práva mezi lety 2015 a 2020.

Učebnice je určena nejen studentům práva, ale i širokému okruhu zájemců o ústavní právo z řad právníků, politiků, politologů i historiků.

Chcete se na něco zeptat?