Úvod do ekonomie pro střední školy (2. vydání)

Autor: Robert Holman, Dana Pospíchalová

  • Kód produktu: 10967
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 208
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7179-304-5
  • Datum vydání: srpen 2012
  • Vaše cena s DPH: 390 Kč
ks
    V prodeji

Ekonomie není pouhou směsicí poznatků o společnosti, je to vědecká disciplína, která vychází z poměrně nevelkého počtu zákonů lidského chování. Úvod do ekonomie odpovídá schopnostem a potřebám středoškoláků. Autoři minimalizovali grafický aparát a položili důraz na verbální výklad problémů. V učebnici jsou používány tři základní ekonomické modely - model nákladů a výnosů, poptávky a nabídky a model hranice produkčních možností.Učební látka není pojata jako soustava pojmů, definic a pouček, ale jako soustava problémů, s nimiž se student může setkávat a v nichž by se měl umět orientovat. Je použita ilustrativní metoda výkladu, která intenzivně používá výukové příklady. Otázky a příklady na konci kapitol učí studenty aplikovat ekonomii na praktické ekonomické i hospodářsko-politické otázky. Ekonomické hry zase simulují směňování na trhu, studenti si tak mohou sami ověřit principy, podle nichž trhy fungují.Druhé vydání této oblíbené učebnice zachovává původní strukturu kapitol i metodu výkladu, přináší ale aktuální statistická data, která odrážejí současnou ekonomickou realitu.

Chcete se na něco zeptat?