Úvod do mezinárodního práva správního (EPI159)

Autor: JUDr. Jakub Handrlica Ph.D.

  • Kód produktu: 11465
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 176
  • Vazba: brož,. 14 x 22,4 cm
  • ISBN: 978-80-7400-901-3
  • Datum vydání: listopad 2022
  • Vaše cena s DPH: 390 Kč
ks
    V prodeji

Stejně jako je tomu ve vztazích práva soukromého, i ve vztazích práva správního se může vyskytovat prvek s vazbou na právní úpravu platnou v zahraničí (lex loci extera). Takovým prvkem jsou například oprávnění řídit motorové vozidlo nabyté podle cizího práva, nabytí vysokoškolského vzdělání na zahraniční univerzitě, existence veřejného zdravotního pojištění v cizině či označení klenotu ze zlata nebo z jiného drahého kovu puncovní značkou příslušným zahraničním orgánem. Výskyt prvků práva cizího státu ve vztazích našeho správního práva (lex fori) má rostoucí tendenci. Lze připomenout, že jedním z nástrojů obnovení volného pohybu osob během pandemie COVID-19 bylo, že právní řády jednotlivých států uznaly očkování proti této nemoci provedené v jiných jurisdikcích. Normy našeho správního práva na existenci těchto prvků reagují tím způsobem, že přiznávají cizímu právu důsledky i v našich právních vztazích. Tyto normy nejsou v českém právním řádu žádným způsobem kodifikovány, naopak je lze najít v desítkách předpisů správního práva. Kniha je prvním pokusem o systematické uchopení této materie v naší odborné literatuře.

Chcete se na něco zeptat?