Úvod do podnikového hospodářství (2. přepr. a dop. vyd.)

Autor: Gűnter Wöhe, Eva Kislingerová

  • Kód produktu: 10572
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 928
  • Vazba: brož. B5
  • ISBN: 978-80-7179-897-2
  • Datum vydání: listopad 2007
  • Vaše cena s DPH: 920 Kč
ks
    Na dotaz

Druhé české vydání nejrozšířenější učebnice podnikové ekonomiky v německy mluvících zemích. Změněné globální prostředí vyvolává potřebu adaptace podniků a aktivní využívání nových nástrojů tak, aby podniky nejen přežily, ale aby byly efektivní a fungovaly dlouhodobě. Svoji úlohu sehrávají i nové normy EU; asi nejvýrazněji je podniky pociťují v oblasti péče o životní prostředí, v oblasti účetnictví, Corporate Governance apod. Jak vývoj jednoznačně ukazuje, podniková ekonomika, resp. podnikové hospodářství jako samostatná vědní disciplína má své nezastupitelné místo a s postupem doby spíše nabývá na významu.Učebnice vysvětluje podnik v celém komplexu funkcí a činností, ukazuje na jejich vzájemnou provázanost a podmíněnost, upozorňuje i na možné třecí plochy, ale i na možnosti jejich překonání. Svým pojetím tak učebnice překračuje rámec pouhého teoretizování a přináší praktické návody, jak uspět v podmínkách tržního hospodářství.

Chcete se na něco zeptat?