Úvod do studia mezinárodních vztahů

Autor: Josef Smolík

 • Kód produktu: 89618
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 232
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5131-3
 • Datum vydání: květen 2014
 • Běžná cena s DPH: 349 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -35 Kč
 • Vaše cena s DPH: 314 Kč
ks
  V prodeji

Je zřejmé, že mezinárodní vztahy jsou komplikovanou oblastí. Samotné prostředí mezinárodní politiky na začátku 21. století je mnohem dynamičtější, než jak tomu bylo kdykoli v minulosti. Kniha Úvod do studia mezinárodních vztahů vybízí čtenáře k onomu prvnímu pomyslnému krůčku k pochopení této komplikované problematiky. Je určena nejen studentům mezinárodních vztahů či politologie, ale také všem těm, kteří se potřebují rychle zorientovat v daném oboru a chtějí získat základních poznatky o teoriích, problémech a současných diskusích, jež se odehrávají nejen na akademické půdě, ale i ve veřejném diskurzu. Přehledně uvádí základní teorie mezinárodních vztahů (realismus, liberalismus, behavioralismus, marxismus), principy zahraniční politiky (národní zájmy, jejich řešení), mapuje význam moci v mezinárodním prostředí, konflikty v mezinárodních vztazích a naznačuje možnosti jejich řešení. Nezapomíná ani na mezinárodní politickou ekonomii, globalizaci, Evropskou unii apod.

Některé informace z oblastí mezinárodních vztahů mohou být také vhodným základem pro humanitární pracovníky, diplomaty, novináře a úředníky. Základní přehled však získají především středoškolští a vysokoškolští studenti, kteří mají zájem seznámit se s mezinárodními vztahy či vybranými událostmi, které formovaly zejména střední Evropu.

Publikace Josefa Smolíka „Úvod do studia mezinárodních vztahů“ je vhodným studijním podkladem pro výuku této problematiky. Souhrnně pojaté zpracování tématu navíc umožňuje vhled do dané oblasti i zájemcům z řad širší veřejnosti. Autor prezentuje mezinárodní vztahy z relevantní teoretické a analytické perspektivy a pracuje přitom s důležitými zdroji, včetně respektovaných zahraničních prací.

doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Text lze doporučit jako velmi hodnotný informační zdroj i pro studium kurzů příbuzných oborů jako evropská studia, politologie, rozvojová studia a další.

Mgr. Eva Taterová, M.A.

Smolíkova kniha je do značné míry derivativní a má kompilační charakter, což autor sám nezastírá. Na druhé straně se jedná o kompilát zdařilý, který je obohacen o doprovodné otázky či o tipy na další rozvoj přehledu v dané oblasti. To z něj dělá zajímavý studijní text, výborně použitelný i pro samostudium.

Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.OBSAH:1. Předmluva

2. Uvedení do problematiky oboru, výuka mezinárodních vztahů v ČR, výzkumná pracoviště a vztah k jiným oborům

Zpracování tématu

2.1 Bezpečnostní a strategická studia (BSS)

2.2 Rozvojová studia

Shrnující závěr

Doporučená literatura

Kontrolní otázky

Doporučené aktivity

3. Stručná historie mezinárodních vztahů, vývoj systému mezinárodních vztahů, subjekty mezinárodních vztahů, základní pojmy

Zpracování tématu

Shrnující závěr

Doporučená literatura

Kontrolní otázky

Doporučené aktivity

4. Aktéři světové politiky

Zpracování tématu

Shrnující závěr

Doporučená literatura

Kontrolní otázky

Doporučené aktivity

5. Základní teorie mezinárodních vztahů

Zpracování tématu

5.1 Realismus

5.2 Liberalismus

5.3 Behavioralismus (scientismus)

5.4 Marxismus

Shrnující závěr

Doporučená literatura

Kontrolní otázky

Doporučené aktivity

6. Velké debaty v rámci mezinárodních vztahů

Zpracování tématu

Shrnující závěr

Doporučená literatura

Kontrolní otázky

Doporučené aktivity

7. Zahraniční politika (národní zájmy a jejich prosazování)

Zpracování tématu

Shrnující závěr

Doporučená literatura

Kontrolní otázky

Doporučené aktivity

8. Moc v mezinárodním prostředí

Zpracování tématu

8.1 Moc médií a jejich vliv na MV

Shrnující závěr

Doporučená literatura

Kontrolní otázky

Doporučené aktivity

9. Konflikty v mezinárodních vztazích a jejich řešení

Zpracování tématu

Shrnující závěr

Doporučená literatura

Kontrolní otázky

Doporučené aktivity

10. Mezinárodní vztahy v průběhu 20. století

Zpracování tématu

Shrnující závěr

Doporučená literatura

Kontrolní otázky

Doporučené aktivity

11. Mezinárodní vztahy na počátku 21. století

Zpracování tématu

Shrnující závěr

Doporučená literatura

Kontrolní otázky

Doporučené aktivity

12. Mezinárodní politická ekonomie

Zpracování tématu

Shrnující závěr

Doporučená literatura

Kontrolní otázky

13. Mezinárodní vztahy a globalizace

Zpracování tématu

Shrnující závěr

Doporučená literatura

Kontrolní otázky

Doporučené aktivity

14. Evropská unie

Zpracování tématu

Shrnující závěr

Doporučené literatura

Kontrolní otázky

Doporučené aktivity

15. Závěr

Resume

Seznam použitých zkratek

Literatura

Věcný rejstřík

Jmenný rejstřík

Chcete se na něco zeptat?