Úvod do teorie a metodologie sociální politiky

Autor: Igor Tomeš

  • Kód produktu: 17509
  • Nakladatelství: Portál
  • Počet stran: 440
  • Vazba: váz.
  • ISBN: 978-80-7367-680-3
  • Datum vydání: březen 2010
  • Vaše cena s DPH: 627 Kč
ks
    V prodeji
Učebnice představuje systematický výklad základních pojmů oboru sociální politika, geneze sociálních institucí a nástrojů, modelů a sociálních systémů v Evropě, teorií sociálního státu, teorií cílů a metod jejich formulace, objektů a předmětů sociální politiky, teorií sociálních událostí a metod jejich identifikace, teorií nástrojů, organizace sociálních systémů, financování. Poslední část je věnována přípravě a realizaci reforem sociálních systémů. Text je určen pro studenty magisterského studia sociální politiky a sociální práce, doktorandy těchto oborů, odbornou veřejnost.
Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc., přednáší na FF UK a na Vysoké škole aplikovaného práva v Praze. Podílel se na projektech OECD, Světové banky a Evropské Unie v různých zemích Evropy a Asie, v současné době pracuje na projektu EU v Makedonii. Publikoval řadu odborných studií a knih u nás i v zahraničí.

Chcete se na něco zeptat?