ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, audit 2018

Autor:

 • Kód produktu: 96068
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 192
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-278-4
 • Datum vydání: leden 2018
 • Vaše cena s DPH: 93 Kč
ks
  V prodeji

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Hlavní změny nastaly k 1. 1. 2018 v účetní vyhlášce (34 změn a doplnění) a v návaznosti na to také v šesti ČÚS. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Obsah publikace:

Kapitola I – Právní předpisy

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
 • Pokyn MF čj. 39/120 398/2005-391 (Pokyn D-295), sdělení Ministerstva financí pro účetní jednotky, které jsou dle § 19 odst. 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinny použít pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropského společenství, v souvislosti se zjištěním základu daně dle § 23 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Informace MF čj. 28/78 511/2007-281 pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, oznámení a postupů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně pro ostatní účetní jednotky
 • Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 
 • Vyhláška č. 348/2017 Sb., kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem

Kapitola II – České účetní standardy pro podnikatele

 • Úvod
 • Seznam standardů
 • ČÚS č. 001 až č. 023

Chcete se na něco zeptat?