ÚZ č. 1253 - České účetní standardy 2018

Autor:

 • Kód produktu: 96078
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 224
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-286-9
 • Datum vydání: únor 2018
 • Vaše cena s DPH: 99 Kč
ks
  V prodeji

Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., tzn. pro územní samosprávné celky, organizační složky státu, svazky obcí, příspěvkové organizace, fondy, regionální rady soudržnosti a další. Od ledna 2018 se změnily standardy pro podnikatele.

Obsah

Kapitola I – České účetní standardy pro podnikatele

 • Úvod
 • ČÚS č. 001 Účty a zásady účtování na účtech
 • ČÚS č. 002 Otevírání a uzavírání účetních knih
 • ČÚS č. 003 Odložená daň
 • ČÚS č. 004 Rezervy
 • ČÚS č. 005 Opravné položky
 • ČÚS č. 006 Kursové rozdíly
 • ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
 • ČÚS č. 008 Operace s cennými papíry a podíly
 • ČÚS č. 009 Deriváty
 • ČÚS č. 011 Operace s podnikem
 • ČÚS č. 012 Změny vlastního kapitálu
 • ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
 • ČÚS č. 014 Dlouhodobý finanční majetek
 • ČÚS č. 015 Zásoby
 • ČÚS č. 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
 • ČÚS č. 017 Zúčtovací vztahy
 • ČÚS č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • ČÚS č. 019 Náklady a výnosy
 • ČÚS č. 020 Konsolidovaná účetní závěrka
 • ČÚS č. 021 Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci
 • ČÚS č. 022 Postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
 • ČÚS č. 023 Přehled o peněžních tocích

Kapitola II – České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání

 • Úvod
 • ČÚS č. 401 Účty a zásady účtování na účtech
 • ČÚS č. 402 Otevírání a uzavírání účetních knih
 • ČÚS č. 403 Inventarizační rozdíly
 • ČÚS č. 404 Kursové rozdíly
 • ČÚS č. 405 Deriváty
 • ČÚS č. 406 Operace s cennými papíry a podíly
 • ČÚS č. 407 Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě splatnosti
 • ČÚS č. 408 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
 • ČÚS č. 409 Dlouhodobý majetek
 • ČÚS č. 410 Zásoby
 • ČÚS č. 411 Zúčtovací vztahy
 • ČÚS č. 412 Náklady a výnosy
 • ČÚS č. 413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky
 • ČÚS č. 414 Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví

Kapitola III – České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

 • Úvod
 • ČÚS č. 701 Účty a zásady účtování na účtech
 • ČÚS č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih
 • ČÚS č. 703 Transfery
 • ČÚS č. 704 Fondy účetní jednotky 
 • ČÚS č. 705 Rezervy
 • ČÚS č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek
 • ČÚS č. 707 Zásoby
 • ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku
 • ČÚS č. 709 Vlastní zdroje
 • ČÚS č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Chcete se na něco zeptat?