ÚZ č. 1322 - Insolvence, exekuční řád, veřejné dražby 2019

Autor:

  • Kód produktu: 96147
  • Nakladatelství: Sagit
  • Počet stran: 304
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7488-356-9
  • Datum vydání: červen 2019
  • Vaše cena s DPH: 149 Kč
ks
    V prodeji

Publikace obsahuje podstatně novelizovaný insolvenční zákon ve znění k 1. 6. 2019 a zákon o insolvenčních správcích. V souvislosti se změnami zákonů se rovněž změnily některé vyhlášky (odměna insolvenčního správce, podání a formuláře, vybavení a standardy činnosti insolvenčního správce). Poznámka k obsahu: do publikace je zařazen exekuční řád a zákon o veřejných dražbách; zákon o ochraně hospodářské soutěže byl přesunut do společného tématu s veřejnými zakázkami. Podle stavu k 1.6.2019.

 

Obsah publikace:

 

Kapitola I - Insolvence

 

Přehled insolvenčního zákona

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

Vyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele) 

Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích

Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců

Vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců

Vyhláška č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce

Nařízení vlády č. .../2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení  viz pozn. za obsahem

 

Kapitola II - Exekuční řád

 

Přehled zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem

Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí

 

Kapitola III - Veřejné dražby 

 

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

Vyhláška č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě

 

Poznámka:
Ke dni vydání této publikace ještě nebylo přijato nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení. Po jeho publikaci ve Sbírce zákonů (asi v červenci 2019) ho vydáme jako doplněk k ÚZ 1322, který si vytiskněte z
www.ins.sagit.cz. Vydání doplňku oznámíme ve Zpravodajství, ke kterému se přihlaste na www.sagit.cz

Chcete se na něco zeptat?