ÚZ č. 1336 - Správní řád, přestupky, soudní řád správní 2019

Autor:

 • Kód produktu: 96161
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 130
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-370-5
 • Datum vydání: září 2019
 • Vaše cena s DPH: 77 Kč
ks
  V prodeji

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, novelizovaný soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku. Ve druhé kapitole najdete aktuální text zákona o některých přestupcích, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále text vyhlášky upravující zkoušky úředních osob. Poslední změny předpisů jsou v textu zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Podle stavu k 9. 9. 2019.

Obsah publikace

Kapitola I - SPRÁVNÍ ŘÁD, SOUDNÍ ŘÁD SPRÁVNÍ

 • Přehled správního řádu
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
 • Přehled soudního řádu správního
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Kapitola II - ZÁKON O PŘESTUPCÍCH

 • Přehled zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Vyhláška č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

 

Chcete se na něco zeptat?