ÚZ č. 1391 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby, Dráhy

Autor:

  • Kód produktu: 96217
  • Nakladatelství: Sagit
  • Počet stran: 364
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7488-426-9
  • Datum vydání: říjen 2020
  • Vaše cena s DPH: 165 Kč
ks
    V prodeji

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od 1. 10. došlo k velkým změnám u zákona o silniční dopravě (66 změn a doplnění) a v jeho prováděcí vyhlášce (36 změn). Změněn byl také zákon a vyhláška o pozemních komunikacích, vyhláška o přepravním řádu a velké změny nastaly také u zákona o dráhách. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. 
Podle stavu k 1. 10. 2020.

Obsah publikace:

 

kapitola I – SILNIČNÍ DOPRAVA

 

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě

Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

Vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

 

kapitola II – POZEMNÍ KOMUNIKACE

 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Nařízení vlády č. 264/2009 Sb., o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů

Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

Vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

Vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

 

kapitola III – VEŘEJNÉ SLUŽBY V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH

 

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

Nařízení vlády č. 295/2010 Sb., o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících

Vyhláška č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace

Vyhláška č. 297/2010 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70

 

kapitola IV – DRÁHY

 

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách

Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 266/1994 Sb. 

Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu

Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu  - viz kapitolu I.

 

Chcete se na něco zeptat?