Powered by Smartsupp

ÚZ č. 1542 - Archivnictví a spisová služba (k 12.6.2023)

Autor:

 • Kód produktu: 96376
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 112
 • Vazba: brož,. 16,5 x 24 cm
 • ISBN: 978-80-7488-583-9
 • Datum vydání: červen 2023
 • Vaše cena s DPH: 85 Kč
ks
  V prodeji

Hlavní změnou proti předchozímu vydání je velká novela vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby s účinností od 1. 7. 2023. Publikace obsahuje také aktuální text zákona o archivnictví a spisové službě s drobnými změnami; dále je zde aktuální text prováděcí vyhlášky k zákonu a nařízení vlády a převodu některých archiválií do zahraničí. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Právní předpisy z oblasti archivnictví dosud v edici „ÚZ“ vyšly pod č. 916, 1035, 1055, 1149, 1263, 1323, 1440 a 1480. Toto číslo 1542 se od č. 1480 liší předpisy zvýrazněnými v obsahu tučně.

 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • Nařízení vlády č. 266/2010 Sb., o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby – účinnost od 1. 7. 2023

Chcete se na něco zeptat?