V červnu vyjde „Vnímání srdcem“!

04. 06. 2018

V knize „Vnímání srdcem – Za hranice všímavosti – objevte svůj skutečný život“ Dr. Stephen McKenzie posouvá hranice, které jsou často vytyčeny nesprávnou interpretací myšlenky všímavosti, a noří se do nekonečných hlubin vnímání srdcem, aby vám pomohl žít naplněnější a přínosnější život. Všímavost se v poslední době stala každodenní součástí běžného života mnoha lidí a roste počet dalších, kteří ji do svých životů zapojují. Stala se tak celosvětovým trendem. Stephen McKenzie, učitel všímavosti, nás přivádí zpět k jejím kořenům – propojení srdce a všímavosti se proměňuje ve vnímání srdcem. Jasně ukazuje, jak žít naplněný život. Být srdečný znamená být plně propojený – sám se sebou a s ostatními lidmi, a tudíž žít naplno, šťastně, bez stresu a v míru. Tato kniha pojednává o nepřízni osudu, humoru, poznání, laskavosti, lásce a naději mezi ostatními. Navíc je kniha doplněna cvičeními.