Powered by Smartsupp

Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích a jejich důsledky

Autor: Tomáš Hulva

  • Kód produktu: 52841
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 264
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-7357-633-2
  • Datum vydání: červen 2011
  • Vaše cena s DPH: 392 Kč
ks
    V prodeji
Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích jsou častým právním jevem, který má zpravidla za důsledek neplatnost úkonu a zvrat soudního sporu. Tato publikace obsahuje vyčerpávající výčet všech možných vad právních úkonů v soukromoprávních vztazích, jakož i důsledků, které jednotlivé z nich pro závazkové právní vztahy mají.


Pro právní úpravu vad právních úkonů a jejich důsledků je typická značná abstraktnost, obecnost. Právní normy předmětné problematiky jsou proto dotvářeny soudní judikaturou. Předložená monografie s touto skutečností počítá. Obsahuje tedy značné množství judikátů, které se vztahují k jednotlivým vadám právních úkonů a jejich důsledkům, jakož i k interpretaci a aplikaci právních norem v oblasti vad právních úkonů.Obsah knihy:


http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/vady%20pravnich%20ukonu%20obsah.pdf


Chcete se na něco zeptat?