Velký ekonomický slovník anglicko-český / česko-anglický

Autor:

  • Kód produktu: 40762
  • Nakladatelství: Nakladatelství Fraus
  • Počet stran: 1312
  • Vazba: váz. 17 x 24 cm
  • ISBN: ISBN 978-80-7238-639-0
  • Datum vydání: únor 2008
  • Vaše cena s DPH: 1 890 Kč
ks
    V prodeji
Nejrozsáhlejší ekonomický překladový slovník na českém trhu, 140 000 hesel a příkladových vazeb, aktuální slovní zásoba, která reflektuje všechny legislativní změny související především se vstupem naší země do EU, rozvoj v oblasti informačních technologií a telekomunikací atd., terminologie a frazeologie z oblasti ekonomie, mezinárodního a vnitřního obchodu, obchodní korespondence, bankovnictví, burzovního obchodu, pojišťovnictví, marketingu a reklamy, práva, správy a řízení podniku, personalistiky, účetnictví, daní, skladového hospodářství, obalové techniky, informačních technologií, telekomunikací, dopravy, celnictví, ekologie a příbuzných oborů; velký důraz kladen na složku kolokační, tzn. na typická slovní spojení, s nimiž se uživatel angličtiny v praxi velice často setkává; usnadní práci při překladech odborných textů či obchodní korespondence, při komunikaci v obchodních situacích (během jednání, na veletrzích, při prezentacích či tlumočení); gramatické, oborové, stylistické a geografické informace, které pomohou uživateli zorientovat se, kde a jak se daný výraz používá; velmi užitečná rozsáhlá příloha – přehledy z hospodářství anglicky mluvících zemí i z hospodářství České republiky (geopolitické údaje, právní formy podnikání, druhy daní a pojištění, účetnictví, vzdělávací systém), přehledy států světa a jejich měn, národních a nadnárodních domén, Mezinárodní dodací doložky Incoterms 2000, vzory obchodní korespondence (dopisy a e-maily), právní formy smluv, taktéž běžná komunikace ve firemní praxi, včetně frází při hledání pracovního místa a frází užívaných v obchodním styku, běžných obratů při telefonování, prezentacích, praktické informace o psaní a čtení čísel, časových údajů, použití tabulek či grafů; určen především pro podnikatele, manažery firem, ekonomy, právníky, zaměstnance bank, burzovní makléře, pracovníky obchodních a účetních oddělení firem, úředníky, auditory, překladatele a tlumočníky, učitele a studenty ekonomických oborů či vědecké pracovníky; slovník lze účinně využít jako doplněk k učebnicím obchodní angličtiny

Chcete se na něco zeptat?