Powered by Smartsupp

Veřejné sbory v České republice

Autor: doc. JUDr. Pavel Mates CSc., Jindřich Škoda, František Vavera, Antonín Slabý

 • Kód produktu: 78080
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 408
 • Vazba: brož,. 14,8 x 20,7 cm
 • ISBN: 978-80-7502-650-7
 • Datum vydání: květen 2023
 • Běžná cena s DPH: 730 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -73 Kč
 • Vaše cena s DPH: 657 Kč
ks
  V prodeji

Publikace pojednává o veřejných sborech, tj. především o Policii ČR a obecní policii, Hasičském záchranném sboru ČR, Celní správě ČR, Vězeňské službě ČR, Vojenské policii, zpravodajských službách a Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Monografie poskytuje komplexní přehled o organizaci uvedených veřejných sborů, jejich pravomocech a působnostech podle národní, unijní i mezinárodní právní úpravy. Zvláštní pozornost je věnována činnostem, při nichž dochází k zásahům do základních práv fyzických osob, jakými je omezení osobní svobody, použití donucovacích prostředků, zpracování osobních údajů nebo vykázání.

Dále autoři uvádějí, za jakých podmínek lze realizovat zásahy proti věcem, jak je upravena náhrada škody vzniklé v souvislosti s činností těchto sborů, jak probíhá mezinárodní spolupráce s příslušnými orgány jiných států a nadnárodních institucí či které orgány realizují kontrolu nad výkonem pravomocí a působností.

Součástí výkladu je rozbor judikatury zejména správních soudů a Ústavního soudu.

Kniha je určena nejen pro příslušníky veřejných sborů, ale také pro soudce, zaměstnance správních úřadů i akademickou sféru, zajímavé informace pro řešení situací každodenního života v ní ovšem může nalézt každý.

Chcete se na něco zeptat?