Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky

Autor: František Ochrana

  • Kód produktu: 52824
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 220
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-7357-644-8
  • Datum vydání: květen 2011
  • Vaše cena s DPH: 299 Kč
ks
    V prodeji

Kniha se zabývá procesem tvorby, metodami hodnocení, výběrem a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek. Autor se při řešení uvedeného problému opírá o relevantní teoretická východiska, jakož i vychází ze zobecnění svých vlastních zkušeností a poznatků z působení ve státní správě. Publikace analyzuje dokumenty související s tvorbou, hodnocením a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek, přičemž bere na zřetel všechny relevantní právní předpisy, které se vztahují k dané problematice (zákon o finanční kontrole, zákon o majetku ČR, zákon o rozpočtových pravidlech). Zvláštní pozornost je věnována zejména aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 423/2010 Sb., účinném k 3. lednu 2011 (včetně připravované novely k 30. 6. 2011). Publikace svými náměty nabízí řadu podnětů pro reformu státní správy a samosprávy v ČR. Kniha proto může být využita jak ve výuce na vysokých školách, tak i v praxi veřejné správy.


Obsah:


http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/VerejneVydajoveProgramy_obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?