videoseminář Aktuální právní úprava pracovnělékařských služeb • problémy s jejím uplatňováním • dopad nouzového stavu

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM, BOZP, lékaře a pro všechny zájemce o tuto problematiku

Program semináře (256 minut), pořízeno 24.6.2020:

 • přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese, změny u drážní dopravy od 1. 7. 2019)
 • omezení pracovnělékařských prohlídek v době nouzového stavu a postup po něm
 • základní principy kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel; nedodržování právní úpravy kategorizace prací zaměstnavatelem při vystavování žádosti o lékařskou prohlídku
 • smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy není třeba trvalá smlouva • povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům
 • vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům
 • institut pověřeného poskytovatele
 • co musí obsahovat žádost o prohlídku
 • pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS
 • prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní
 • nejčastější problémy v provádění pracovnělékařských prohlídek – hrazení vstupní prohlídky zaměstnavatelem, kdy provést a neprovést vstupní prohlídku při změně práce, řidiči tzv. referenti, kdy mimořádná prohlídka nahrazuje periodickou, různé lhůty periodických prohlídek u téhož zaměstnance, prohlídky u dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • prohlídky podle zvláštních předpisů
 • lékařské prohlídky pro práci v noci
 • nová úprava pro agenturní zaměstnance
 • mladiství a žáci (učni)
 • lékařské posudkyvýpis ze zdravotnické dokumentace, problémy v posuzování zahraničních pracovníků
 • platnost a právní účinky posudku • opravné prostředky a jejich důsledky a praktické zkušenosti s jejich rozhodováním • možnost vzdát se opravného prostředku
 • posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce • dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
 • nejnovější judikatura Nejvyššího soudu k odstupnému v souvislosti s pracovním úrazem
 • pracovněprávní souvislosti, důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce • povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce • výpověď a převedení na jinou práci (nová judikatura Nejvyššího soudu), pracovní volno s náhradou mzdy
 • kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce • možné sankce
 • nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání, nejčastější příčiny, postup uznávání nemocí z povolánípodle zákona a vyhlášky č. 104/2012 Sb., případy z praxe,koronavirus jako nemoc z povolání
 • dotazy: máte možnost posílat na e-mail praha@anag.cz nebo semináře@anag.cz (prosíme neposílejte na oba maily, zvolte jeden), zašleme lektorovi a přepošleme Vám odpověď
Instrukce k videosemináři

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 4. ledna 2021, 256 minut
 • Variabilní symbol: 15972
 • Stav: V prodeji
Cena: 1 390 Kč Objednat