Powered by Smartsupp

videoseminář Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti po novele zákoníku práce s příklady

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky

Program semináře (349 minut), pořízeno 1.11.2023:

Oblíbeným nástrojem personální praxe jsou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce. Tyto dohody jsou specifické pro české (a slovenské) právní prostředí a ještě v době přípravě této anotace umožňují zaměstnance zavázat k práci „na zavolanou“ (on-call work) či k práci bez sjednaného rozsahu pracovní doby (zero-hours contract). Díky své flexibilitě jsou vítaným institutem a mnohdy jsou uzavírány i jako doplněk k pracovnímu poměru.

Tento pro zaměstnavatele příjemný stav se ale bohužel nezadržitelně chýlí ke svému konci. Poslanecká sněmovna dne 12.9. schválila novelu zákoníku práce, která implementovatuje směrnice Evropské unie o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a ve vztahu k tzv. „dohodářům“ též povinnosti plynoucí ze směrnice o pracovní době.

Právě ve vztahu k DPP a DPČ se novelou změní velká řada zažitých mechanismů, ať už jde o rozvrhování pracovní doby do směn, evidování pracovní doby, poskytování příplatků za práci či dovolené. Seminář se věnuje komplexnímu výkladu pracovních podmínek a podmínek odměňování zaměstnanců na základě DPP a DPČ po novele zákoníku práce.

Konkrétní program je zpracován dle textu zákoníku práce po novele a zahrnuje následující oblasti:

 • právní prostor pro sjednávání dohod
 • srovnání dohod s pracovním poměrem a možnosti praktického využití dohod
 • dohody a bezplatné stáže či občanskoprávní smlouvy
 • uzavírání a náležitosti dohody o provedení práce
 • uzavírání a náležitosti dohody o pracovní činnosti
 • souběh dohody a pracovní smlouvy nebo více dohod, kombinace dohod
 • informování o obsahu pracovněprávního vztahu z dohody
 • využívání dohod při mateřské, otcovské a rodičovské dovolené
 • pracovní doba na základě dohod při předvídatelném pracovním režimu
 • pracovní doba na základě dohod při nepředvídatelném pracovním režimu
 • odměňování zaměstnanců na základě dohod, průměrný výdělek, dohoda a podpora v nezaměstnanosti
 • cestovní náhrady a náhrady vynaložených výdajů u zaměstnanců na základě dohod
 • překážky v práci u zaměstnanců na základě dohod
 • dovolená u zaměstnanců na základě dohod
 • náhrada škody u zaměstnanců na základě dohod
 • pracovnělékařské služby u zaměstnanců na základě dohod
 • skončení právních vztahů z dohod a obrana zaměstnance proti skončení
 • přechod na jistější formu zaměstnání

Pokyny pro videosemináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Praha - záznam
 • Datum konání: 20. února 2024, minut
 • Variabilní symbol: 19931
 • Stav: V prodeji
Cena: 1 990 Kč Objednat