videoseminář Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy v podmínkách roku 2021 • novela vyhlášky

Určeno pro: příspěvkové organizace územně samosprávných celků, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, územně samosprávné celky (obce, města), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, neziskové organizace i podnikatelské subjekty

Cíl: seminář je zaměřen na vysvětlení aktuálních otázek: tvorba, použití a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP), resp. i sociálním fondem, v návaznosti na platnou legislativu.

Program semináře (201 minut), pořízeno 19.2.2021

Seminář bude informovat o vyhlášce č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a stále aktuálních změnách:

  • novela ze dne 31. prosince 2019: Vyhláška č. 357/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude informováno o aktuální novele vyhlášky.
  • novela ze dne 29. prosince 2020: Vyhláška č. 612/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Fond kulturních a sociálních potřeb • Sociální fondy

  • informace o fondu kulturních a sociálních potřeb a o sociálních fondech, rozdíl mezi uvedenými fondy, základní právní předpisy
  • tvorba fondu • zásady či pravidla pro čerpání fondu
  • informace o výše zmíněných změnách příslušných ustanovení vyhlášky
  • hospodaření s fondem a způsob jeho poskytování zaměstnancům

Vyhláška č. 114/2002 Sb., související právní předpisy pro FKSP i sociální fondy • Informace o souvisejících právních předpisech.

Hospodaření s fondy • vazby na příslušné zákony

  • tvorba fondu • zásady použití prostředků fondu a rozpočet
  • jednotlivá plnění z fondu
  • možnosti čerpání příspěvku • penzijní připojištění, doplňkové důchodové spoření a pojistné na soukromé životní pojištění
  • zápůjčky z fondu • sociální zápůjčky a výpomoci
  • dary
  • příspěvky na • vitaminy • dioptrické brýle • kontaktní čočky či speciální optické pomůcky • očkování • preventivní, léčebnou a diagnostickou péči v oblasti zubního lékařství apod.
  • příspěvek na dopravu do zaměstnání
  • stravování

spolupráce s odborovými organizacemi

 • příklady z praxe

Instrukce k videosemináři

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
 • Datum konání: 8. září 2021, 201 minut
 • Variabilní symbol: 19988
Cena: 1 290 Kč Objednat