videoseminář Home office • sick days

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty a mzdové účetní

Home office (práce z domácího pracoviště) se stává stále rozšířenější, a to natolik, že se vzhledem k současné situaci stal standardem ve většině kancelářských profesí. To, co dočasně umožňuje překonat aktuální situaci, však může z dlouhodobého hlediska přinést zaměstnavatelům komplikace, pokud práce z domácího pracoviště nebude správně nastavena. Práce z domácího pracoviště musí splňovat zákonné podmínky. Zaměstnavatelé však v této záležitosti nemají lehkou úlohu, protože práce z domova je v zákoníku práce upravena jen dílčím způsobem a povinnosti zaměstnavatele je nutné dovodit z obecných ustanovení. Co to prakticky a konkrétně pro zaměstnavatele znamená se dozvíte na našem semináři.

Rovněž sick days (indispoziční volno) se objevují stále častěji a umožňují zaměstnancům, aby zůstali doma a nepracovali, aniž by čerpali dovolenou nebo u nich nastala jiná zákonem předvídaná překážka v práci. Ani indispoziční volno není zákonem výslovně upraveno. Doporučení o tom, jak indispoziční volno správně nastavit, bude dalším příspěvek na našem semináři.

Seminář bude veden prakticky nejen poskytnutím informací, ale i uvedením modelových případů a praktických doporučení. Dostatečný prostor je také věnován pro vznášení otázek ohledně témat, která jsou s touto problematikou nerozlučně spjata.

Program semináře (193 minut), pořízeno 21.6.2021:

HOME OFFICE

 • možné podoby home office a pojem domáckého zaměstnance
 • vnitřní předpis a samostatná dohoda o home office
 • místo výkonu práce, pravidelné pracoviště a home office
 • pobyt na pracovišti zaměstnavatele, povolání zaměstnance pracujícího z domova na pracoviště
 • náhrada výdajů v souvislosti s home office a její výše
 • pracovní doba, její rozvržení, evidence a překážky v práci
 • BOZP domácího pracoviště a pracovní úrazy
 • zabezpečení důvěrných informací a osobních údajů

SICK DAYS

 • sick days a jejich vztah k dovolené a překážkám v práci
 • způsoby nastavení sick days a jeho limity
 • podmínky čerpání sick days
 • finanční kompenzace poskytovaná během sick day
 • sick days a agenturní zaměstnanci

dotazy můžete posílat na e-mail dotazynalektora@centrum.cz

Pokyny pro videosemináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
 • Datum konání: 7. července 2022, 193 minut
 • Variabilní symbol: 19954
 • Stav: V prodeji
Cena: 1 290 Kč Objednat