videoseminář Home office • sick days

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty a mzdové účetní

Home office (práce z domácího pracoviště) se stává stále rozšířenější, a to natolik, že se vzhledem k současné situaci stal standardem ve většině kancelářských profesí. To, co dočasně umožňuje překonat aktuální situaci, však může z dlouhodobého hlediska přinést zaměstnavatelům komplikace, pokud práce z domácího pracoviště nebude správně nastavena. Práce z domácího pracoviště musí splňovat zákonné podmínky. Zaměstnavatelé však v této záležitosti nemají lehkou úlohu, protože práce z domova je v zákoníku práce upravena jen dílčím způsobem a povinnosti zaměstnavatele je nutné dovodit z obecných ustanovení. Co to prakticky a konkrétně pro zaměstnavatele znamená se dozvíte na našem semináři.

Rovněž sick days (indispoziční volno) se objevují stále častěji a umožňují zaměstnancům, aby zůstali doma a nepracovali, aniž by čerpali dovolenou nebo u nich nastala jiná zákonem předvídaná překážka v práci. Ani indispoziční volno není zákonem výslovně upraveno. Doporučení o tom, jak indispoziční volno správně nastavit, bude dalším příspěvek na našem semináři.

Seminář bude veden prakticky nejen poskytnutím informací, ale i uvedením modelových případů a praktických doporučení. Dostatečný prostor je také věnován pro vznášení otázek ohledně témat, která jsou s touto problematikou nerozlučně spjata.

Program semináře (193 minut), pořízeno 21.6.2021:

HOME OFFICE

 • možné podoby home office a pojem domáckého zaměstnance
 • vnitřní předpis a samostatná dohoda o home office
 • místo výkonu práce, pravidelné pracoviště a home office
 • pobyt na pracovišti zaměstnavatele, povolání zaměstnance pracujícího z domova na pracoviště
 • náhrada výdajů v souvislosti s home office a její výše
 • pracovní doba, její rozvržení, evidence a překážky v práci
 • BOZP domácího pracoviště a pracovní úrazy
 • zabezpečení důvěrných informací a osobních údajů

SICK DAYS

 • sick days a jejich vztah k dovolené a překážkám v práci
 • způsoby nastavení sick days a jeho limity
 • podmínky čerpání sick days
 • finanční kompenzace poskytovaná během sick day
 • sick days a agenturní zaměstnanci

dotazy můžete posílat na e-mail dotazynalektora@centrum.cz

Instrukce k videosemináři

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
 • Datum konání: 8. září 2021, 193 minut
 • Variabilní symbol: 19954
 • Stav: V prodeji
Cena: 1 290 Kč Objednat