videoseminář Návraty maminek /rodičů do zaměstnání • těhotenství • mateřská, otcovská a rodičovská dovolená • zástupy • změny pracovního zařazení • rušení pracovních pozic • BOZP

Určeno pro: pracovníky personálních (HR) oddělení, vedoucí zaměstnance, mzdové účetní.

Zaměstnavatelé musí v praxi řešit těhotenství, mateřskou a rodičovskou dovolenou a návraty maminek/rodičů zpět do zaměstnání. V rámci tohoto semináře se zaměříme na správný postup z pohledu zaměstnavatele a poradíme, jak se vyvarovat zbytečných (a drahých) chyb, ať ve vztahu vůči samotným zaměstnancům nebo i dozorujícím kontrolním orgánům.

Seminář bude veden prakticky nejen poskytnutím informací, ale i uvedením modelových případů a praktických doporučení. Dostatečný prostor je také věnován pro vznášení otázek ohledně témat, která jsou nerozlučně spojena s návratem maminek/rodičů do zaměstnání po čerpání mateřské a rodičovské dovolené.

Program semináře (214 minut), pořízeno 8.6.2021:

Těhotenství, mateřská, otcovská a rodičovská dovolená (9.00 - 10.45)

 • (ne)povinné oznámení těhotenství ze strany zaměstnankyně?
 • správný postup a povinnosti zaměstnavatele po tom, co se dozví o těhotenství zaměstnankyně včetně BOZP
 • převedení na jinou práci a vyrovnávací příspěvek ČSSZ v těhotenství
 • mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství
 • rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek
 • otcovská dovolená a dávka otcovské poporodní péče
 • jednatel/ka na mateřské/rodičovské dovolené

Návraty rodičů do zaměstnání (11.00 -12.30)

 • zástupy za zaměstnance na mateřské/rodičovské dovolené
 • výkon práce během mateřské/rodičovské dovolené
 • předčasný návrat z mateřské/rodičovské dovolené
 • změny pracovního zařazení zaměstnanců vracejících se do zaměstnání
 • převedení na jinou práci a vyrovnávací příspěvek ČSSZ v mateřství
 • rušení pracovních pozic zaměstnanců vracejících se do zaměstnání

Otázky a odpovědi z praxe (12.45 - 14.00)

 • úprava pracovní doby související s těhotenstvím/mateřstvím/rodičovstvím (její úprava, práce přesčas, práce v noci, služební cesty, důležité osobní překážky rodičů v práci)
 • čerpání a krácení klasické dovolené ve vztahu k mateřské/rodičovské dovolené (a neplacené volno po rodičovské dovolené)
 • zaměstnanecké benefity a čerpání příspěvků z FKSP během mateřské/rodičovské dovolené
 • pracovnělékařské prohlídky po skončení mateřské/rodičovské dovolené
 • další těhotenství během čerpání rodičovské dovolené
 • ochranná doba před rozvázáním pracovního poměru včetně zkušební doby, výjimek a prodloužení výpovědní doby
 • nenastoupení do zaměstnání bezprostředně po skončení mateřské/rodičovské dovolené – je to vždy neomluvená absence
 • odpovědný zástupce agentury práce na mateřské/rodičovské dovolené

dotazy můžete posílat na e-mail dotazynalektora@centrum.cz

Pokyny pro videosemináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
 • Datum konání: 7. července 2022, 214 minut
 • Variabilní symbol: 19960
 • Stav: V prodeji
Cena: 1 290 Kč Objednat