videoseminář Novela zákoníku práce 2020

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, vedoucí pracovníky

Cíl: poskytnout ucelený přehled novinek, které přináší novela zákoníku práce účinná zčásti od 30. 7. 2020 a zčásti od 1. 1. 2021. Jedná se přitom o průřezovou novelu zákoníku práce dopadající též do oblasti zaměstnanosti, která s sebou přináší podstatné změny mj. v oblasti dovolené, doručování písemností, přechodu práv a povinností a která zavádí do českého práva dosud neznámé instituty, jako je např. sdílené pracovní místo. Jednotlivé novelizační body budou doprovozeny praktickými poznámkami a příklady z advokátní praxe lektora.

Program semináře (239 minut), pořízeno 29.10.2020:

již účinné změny od 1.6.2020

 • sjednocení odpovědnosti za škodu ve školských zařízeních

již účinné změny od 30.7.2020

 • odvolatelnost zaměstnanců
 • pracovní doba a doba odpočinku • vícesměnné pracovní režimy • novinky v pružné pracovní době
 • plat a průměrný výdělek
 • náhrada škody
 • potvrzení o zaměstnání
 • vysílání zaměstnanců • novinky v krátkodobém vyslání • institut dlouhodobého vyslání
 • počítání času
 • doručování písemností • doručování písemností zaměstnavatelem • doručování písemností zaměstnancem
 • přechod práv a povinností • nové vymezení přechodu práv a povinností • výpovědní doba v souvislosti s přechodem práv a povinností
 • legislativně-technické změny

změny účinné od 1.1.2021

 • překážky v práci na straně zaměstnance • akce pro děti a mládež • placené volno na akce pro děti a mládež
 • dovolená • druhy dovolené • výměra dovolené • dodatková dovolená • započítávání náhradních dob do dovolené • čerpání dovolené • převádění dovolené • krácení dovolené • přechodné ustanovení
 • náhrada škody • odškodnění při pracovních úrazech a nemocech z povolání
 • sdílené pracovní místo

dotazy: lektor poskytne svůj kontakt

Instrukce k videosemináři

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
 • Datum konání: 8. září 2021, 239 minut
 • Variabilní symbol: 15978
 • Stav: V prodeji
Cena: 1 290 Kč Objednat