videoseminář Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v „ době koronavirové “ zejména v souvislostech s onemocněním COVID - 19

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, odborníky na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, právníky, odborové funkcionáře

Program semináře (67 minut):

COVID-19 jako nemoc z povolání nebo snad i pracovní úraz?

 • nedostatek osobních ochranných pracovních prostředků a odpovědnost zaměstnavatelů
 • odmítnutí práce zdůvodu obavy z nákazy COVIDEM - 19
 • může být onemocnění COVID - 19 uznáno za nemoc z povolání
 • velký rozdíl: úmrtí s COVIDEM-19 a úmrtí pro COVID-19 • možnost posmrtného ohlášení nemoci z povolání
 • může být onemocnění COVID-19 považováno za pracovní úraz

renty zaměstnanců, kteří jsou v karanténě, onemocněli onemocněním COVID-19, anebo jsou „doma na ošetřovačce“

 • riziko onemocněním, COVID – 19, anebo již reálné onemocněním touto nemocí navozuje celou řadu otázek pro ty, kteří pobírají rentu z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
 • mohou nastávat různé situace • příklady výpočtů na jednotlivé situace

aktuální judikatura Nejvyššího soudu k odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

 • trvání příčinné souvislosti ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a pracovního úrazu (nemoci z povolání) (rozsudek Nejvyššího soudu 21 Cdo 3653/2019 ze dne 28. ledna 2020)
 • za splnění jakých předpokladů se může zaměstnavatel zprostit svojí odpovědnosti za pracovní úraz (rozsudek 21 Cdo 3706/2019 ze dne 5. prosince 2019)
 • zaměstnavatel se hodlá částečně zprostit svojí odpovědnosti za pracovní úraz, ke kterému došlo podle něj v důsledku hazardního jednání postiženého (rozsudek Nejvyššího soudu 21 Cdo 3787/2018 ze dne 5. listopadu 2019)
 • faktický pracovní poměr, anebo zhojený nedostatek písemné formy pracovní smlouvy do zahájení výkonu práce, obojí pohledem zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů, aneb legální práce na zkoušku neexistuje (rozsudky Nejvyššího soudu 21 Cdo 3691/2015 a 21 Cdo 2034/2019)
 • promlčuje se právo na jednotlivou měsíční splátku renty ve lhůtě dvou anebo tří let? Od kdy počíná běžet promlčecí lhůta? (rozsudek Nejvyššího soudu 21 Cdo 2341/2019)

dotazy: kontakt na lektora v pracovních materiálech

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
 • Datum konání: 2. června 2020, 67 minut
 • Variabilní symbol: 15964
 • Stav: V prodeji
Cena: 790 Kč Objednat