videoseminář Organizační změny • propouštění z důvodu nadbytečnosti • hromadné propouštění

Určeno pro: personalisty a vedoucí zaměstnance

Pracovní poměry trvají obvykle několik měsíců nebo i let. Během této doby může u zaměstnavatele dojít k nejrůznějším organizačním změnám. Někteří zaměstnavatelé podléhají mýtu, že v takovém případě pro platné propuštění zaměstnanců postačí poskytnout odstupné. To je však omyl, o kterém se nemálo zaměstnavatelů přesvědčilo ve chvíli, kdy po dlouhém soudním sporu museli propuštěnému zaměstnanci zaplatit značnou finanční kompenzaci.

Nastávají však situace, kdy zaměstnavatel skutečně nemůže zaměstnance nadále zaměstnávat, např. ukončí-li svoji činnost nebo zruší-li pracovní místo a příslušný zaměstnanec se stane nadbytečným. Během tohoto semináře proto přineseme přehledné informace o správném postupu zaměstnavatele, na základě kterého se zaměstnavatelé mohou vyvarovat drahých chyb.

Seminář bude veden prakticky nejen poskytnutím informací, ale i uvedením modelových případů a praktických doporučení. Dostatečný prostor je také věnován pro vznášení otázek ohledně témat, která jsou s touto problematikou nerozlučně spjata.

Každý účastník navíc obdrží sadu dokumentů obsahující vzor rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a vzory výpovědí z pracovního poměru z organizačních důvodů.

Program semináře (183 minut), pořízeno 23.3.2021:

Organizační změny u zaměstanavatele

 • druhy organizačních změn
 • jak správně formulovat rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně
 • právní náležitosti rozhodnutí o organizační změně
 • správné načasování a účinnost rozhodnutí o organizační změně
 • plnění informační a projednací povinnosti zaměstnavatele
 • příklady nesprávných rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně
 • fiktivní organizační změna a doba nejistoty zaměstnavatele
 • rozhodnutí zaměstnavatele o obnově zrušeného pracovního místa

Propouštění zaměstnanců z důvodu nadbytečnosti

 • možné způsoby propouštění zaměstnanců zdůvodu nadbytečnosti
 • odvolání vedoucího zaměstnance a nabídková povinnost provedená bez chyb
 • specifika manažerských pozic v soukromé sféře
 • jak správně formulovat výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti
 • právní náležitosti výpovědi z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti
 • ochranná doba před výpovědí z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti
 • nárokové a nenárokové složky odměňování a přidělování práce po výpovědní dobu
 • odstupné a další práva zaměstnance při skončení pracovního poměru
 • kritéria pro posouzení toho, zda se jedná o hromadné propuštění
 • řádný postup zaměstnavatele při hromadném propuštění
 • právní a finanční následky neplatné výpovědi z pracovního poměru

dotazy můžete posílat na e-mail dotazynalektora@centrum.cz

Pokyny pro videosemináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
 • Datum konání: 7. července 2022, 183 minut
 • Variabilní symbol: 19975
 • Stav: V prodeji
Cena: 1 290 Kč Objednat