videoseminář Personální a mzdová problematika v souvislosti s COVID-19 • praktické uplatňování nároku na příspěvky pro zaměstnavatele, ale i pro OSVČ • aktualizace 15.5.

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní

Právní stav: k 14.4.2020, aktualizováno 15.5.

Cíl: posluchači si mohou ujasnit postupy zaměstnavatelů v souvislosti s faktickým uplatňováním nároků na již schválená mimořádná opatření vlády a následná řešení žádostí a dokladování dalších příloh ve vazbě na jednorázový příspěvek pro Osoby samostatně výdělečně činné, a vysvětlení problematiky programu ANTIVIRUS tj. příspěvků poskytovaných pro zaměstnavatele. V neposlední řadě si připomeneme zvláštnosti při poskytování ošetřovného jak pro zaměstnance, tak i pro OSVČ z programu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Program semináře ( 2,5 hodiny):

Zákon o nemocenském pojištění a překážky v práci

 • karanténa – kdo nařizuje karanténu, tiskopis rozhodnutí o karanténě, délka trvání
 • použití e-Neschopenky pro nařízení karantény – pokyn ČSSZ v souvislosti s mimořádným opatřením
 • ošetřovné, doba poskytování, kdo může vystavit tiskopis ošetřování člena rodiny, zásadní změna doby poskytování této dávky – mimořádné opatření vlády, Ošetřovné i pro OSVČ, praktické příklady posuzování nároku na ošetřovné jak zaměstnanci, tak i OSVČ.
 • povinnosti zaměstnanců § 206 Zákoníku práce a zaměstnavatelů

Zákoník práce • řešení překážek v práci na straně zaměstnavatele v souvislosti s COVID -19 - a následná kompenzace – refundace pro zaměstnavatele z Programu ANTIVIRUS • jednorázový příspěvek pro OSVČ 25.000 Kč

 • uzavření pracoviště podle Nařízení vlády v rámci mimořádných opatření • nároky zaměstnanců v souvislosti s touto překážkou v práci na straně zaměstnavatele a následnou refundací státu pro zaměstnavatele z programu ANTIVIRUS • praktické uplatnění nároku na tento příspěvek • jak žádat, co dokládat, kde žádat • co bude předmětem následných možných kontrol oprávněnosti požadovaných částek
 • uplatnění částečné nezaměstnanosti s náhradou mzdy ve výši 60% průměrného výdělku, uplatnění prostoje ve smyslu § 207 a následná refundace od státu v programu ANTIVIRUS • další možné situace překážek v práci na straně zaměstnavatele a jejich řešení
 • jednorázový příspěvek pro OSVČ 25.000 Kč • kdo bude mít nárok, za jakých podmínek • kde uplatňovat, co dokládat • názorné tiskopisy – žádost o příspěvek
 • home – office, jako řešení výkonu práce na jiném místě v době, kdy je pracoviště zaměstnance uzavřeno – viz. § 317 ZP • dohoda o výkonu práce z domova • vnitřní předpis
 • fyzická osoba v karanténě a žádost o evidenci uchazečů o zaměstnání – možné postupy
 • povinnosti zaměstnavatele vytvořit podmínky k práci svých zaměstnanců z hlediska hygienických požadavků v souvislosti s mimořádným opatřením vlády – ochranné mycí prostředky, dezinfekce, omezení shromažďování více osob na pracovišti • zdravotní způsobilost k výkonu práce podle Usnesení vlády o mimořádném opatření

dotazy: máte možnost posílat na e-mail praha@anag.cz nebo semináře@anag.cz (prosíme neposílejte na oba maily, zvolte jeden), zašleme lektorovi a přepošleme Vám odpověď

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
 • Datum konání: 2. června 2020, 2,5 hodiny
 • Variabilní symbol: 15959
 • Stav: V prodeji
Cena: 1 290 Kč Objednat