Powered by Smartsupp

videoseminář Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2023 • aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti

Určeno pro: mzdové účetní a firmy se zaměřením na mzdový software

Cíl: seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to zejména ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023, dále povinnostmi plátců daně (i ve vztahu k finančním úřadům) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2023. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani pro rok 2024, zejména se schválenou rozsáhlou novelou zákona o daních z příjmů pro rok 2024 z pohledu závislé činnosti, která je součástí konsolidačního balíčku s účinností od 1.1.2024, a další novely např. ve vztahu k práci na dálku z pohledu daní (novela zákoníku práce-zákon č. 281/2023 Sb., - zavedení paušální náhrady) a produktů spoření na stáří a předat veškeré informace k tiskopisům ve vztahu k závislé činnosti pro plátce daně.

Program semináře ( 303 minut):

roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023

 • zákonné lhůty - jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka ve vztahu k žádosti o roční zúčtování, lhůty pro výpočet daně a vrácení přeplatků na dani
 • kdy musí poplatník s příjmy ze závislé činnosti vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání, tzn. co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání, zvýšený limit pro podání DAP za 2023
 • povinnosti plátce daně ve vztahu k finančnímu úřadu včetně lhůt pro předložení daňových tvrzení
 • základní principy - kdy daň zálohovou a kdy srážkovou (přetrvávající chybovost), srážková daň po konci roku • příjmy zúčtované v roce 2023 a nevyplacené do 31.1.2024 – jak postupovat (§ 5 odst. 4 ZDP)
 • jak postupovat po konci roku u ukrajinských zaměstnanců včetně jejich přechodného ubytování s rodinnými příslušníky v roce 2023 (legislativní úprava) a s tím spojené příp. opravy na dani podle § 38i ZDP
 • opravy podle § 38i ZDP celkový výklad včetně vzorového příkladu a vyplnění vyúčtování – nutné znát pro chystaný projekt individualizace
 • jednotlivé slevy na dani včetně dokladů
 • nezdanitelné části základu daně včetně dokladů
 • daňové zvýhodnění
 • aktuální výklady (včetně rozsudků) některých výše uvedených ustanovení zákona o daních z příjmů
 • tiskopisy – celkový přehled, aktualizace tiskopisů, upozornění na nové vzory tiskopisů

aktuality

 • minimální a průměrná mzda pro účely zdanění mezd a vypořádání daňové povinnosti po konci roku 2023 a pro rok 2024
 • novela zákoníku práce (zákon č. 281/2023 Sb.) – náhrada nákladů při výkonu práce na dálku s dopadem do zákona o daních z příjmů (zavedení paušální náhrady)
 • velká novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1.1.2024 s dopadem do zdanění mezd • snížení rozhodného příjmu pro použití sazby 23% a dále zrušení či úprava úlev na dani z příjmů fyzických osob a daňových benefitů (např. týkající se nepeněžních plnění např. benefity v § 6 odst. 9 písm. d) s limitem) včetně úprav příspěvku na stravování – sjednocení všech forem stravování, použití služebního auta i pro soukromé účely – změny v procentní části, úprava u DPP, u kterých je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně s účinností od 1.7.2024, slevy na manžela – dítě do tří let věku, dále zrušení slevy za umístění dítěte, slevy na studenta (nový vzor prohlášení k dani pro rok 2024), členských příspěvků člena odborové organizace, úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, dále pak zrušení plátcových pokladen s účinností od 1.1.2024, změna u výčtu příjmů, které se uvádí v Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí a další úpravy týkající se daně z příjmů fyzických osob u poplatníků s příjmy ze závislé činnosti, atd.
 • upozornění na další novelu zákona o daních z příjmů, která má dopad do zdanění mezd za rok 2024 (úprava produktů spoření na staří)
 • tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti, zejména upozornění na změny v některých tiskopisech a které vzory použít

Pokyny pro videosemináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Praha - záznam
 • Datum konání: 21. února 2024, 303 minut
 • Variabilní symbol: 19930
 • Stav: V prodeji
Cena: 1 990 Kč Objednat