videoseminář Spisová a skartační služba v podmínkách roku 2021 • aktuální informace

Určeno pro: pracovníky podatelen, spisoven, sekretářky a administrativní pracovníky jak veřejnoprávních tak soukromoprávních původců, pro původce dokumentů, z jejichž činnosti dokument vznikl; a za dokument (každý smysly vnímatelný záznam) vzniklý z činnosti původce se považuje rovněž dokument, který byl původci doručen nebo jinak předán. Původcem je tedy každé „pracoviště“, které vede vlastní spisovou službu.

Cíl: podat aktuální informace, upozornit na časté chyby a nabídnout řešení, jak zlepšit svou praxi.

Program semináře (274 minut), pořízeno 10.2.2021:

  • Předarchivní péče - správné stanovení archivační lhůty a opatření znakem • archivní péče a likvidace – obecný souhrn povinností
  • Délka skartační lhůty u dokumentů bez opory v zákoně • původce dokumentů musí být připraven vysvětlit, jakým postupem, resp. z jakého důvodu stanovil skartační lhůtu příslušného typu dokumentu. Z toho plyne, že původce musí stanovit skartační lhůtu odůvodněně s ohledem na veřejný zájem
  • Příklady řádných aktualizovaných spisových řádů podle velikosti obce nebo typu právnické osoby (ukládání dokumentů ve spisovně • ochrana zpracovávaných osobních údajů • povinně přijímané formáty dat • kvalifikovaný elektronický podpis a razítko • evidence listinná/elektronická • nahlížení do dokumentůatd.)
  • Likvidace/skartace – anonymizované a neanymizované dokumenty, tj. včetně záznamů např. zasedání orgánů obce/právnické osoby
  • Stanoviska Národního archivu a jejich použití v naší praxi
  • Časté chyby, náměty na jejich odstranění a přecházení
  • dotazy: máte možnost posílat na e-mail praha@anag.cz nebo semináře@anag.cz (prosíme neposílejte na oba maily, zvolte jeden), zašleme lektorovi a přepošleme Vám odpověď
Instrukce k videosemináři

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
  • Datum konání: 7. dubna 2021, 274 minut
  • Variabilní symbol: 19993
  • Stav: V prodeji
Cena: 1 290 Kč Objednat