videoseminář Srážky ze mzdy a exekuce v praxi mzdové účetní

Určeno pro: mzdové účetní

Program semináře ( 289 minut ), pořízeno 19.11.2020:

úvod

 • pracovně právní předpisy
 • okruh příjmů, z nich je možné srážky provádět
 • srážkové tituly- §146 ZP • bez souhlasu zaměstnance • na základě dohody se zaměstnancem

pořadí srážek

 • nezabavitelná částka
 • nezabavitelná částka - v příkladech a tabulkách • změna 2019 • změna k 1.1.2020, k 1.4.2020, k 1.7.2020 • vyživovací povinnost dlužníka • základní příklady pro výpočet nezabavitelné částky pro exekuce

uspokojování pohledávek

 • pravidlo pořadí
 • pravidlo přednosti

příklady na výpočet nezabavitelné částky a uspokojování exekucí, pořadí pohledávek

 • nízká mzda
 • mzda 14000 Kč čistého-porovnání v průběhu roku 2020 (k 1.1.2020, k 1.4.2020, k 1.7.2020)
 • mzda 25000 Kč čistého-porovnání v průběhu roku 2020 (k 1.1.2020, k 1.4.2020, k 1.7.2020)
 • mzda 100000 Kč čistého
 • mzda vyplácená se zálohou
 • výplata mzdy a dalších příjmů v jednom měsíci od jednoho zaměstnavatele
 • výplata mzdy předem a mzda vyplacená za několik měsíců najednou
 • výplata odstupného
 • poměrné uspokojení pohledávek
 • souběh nepřednostních pohledávek
 • souběh přednostních pohledávek
 • souběh přednostní pohledávky a výživného
 • mzda od více plátců, souběh exekucí a zvláštnosti při výkonu rozhodnutí

daňový bonus a přeplatek z ročního zúčtování včetně novely ze dne 24.4.2020, kdy se stal účinným zákon č. 191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, který v §34 novelizoval zákon č. 99/1963 Sb., o.s.ř.- novelizovaný § 317 o.s.ř.

srážky z dohod o provedení práce

povinnosti plátců

 • při nástupu do zaměstnání
 • povinnosti vůči soudu
 • povinnosti při skončení pracovněprávního vztahu

součinnost poskytovaná exekučním orgánům

 • Metodické stanovisko Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k činnosti soudních exekutorů

insolvence

dotazy: email vondrakova.lucie@fasro.eu

Instrukce k videosemináři

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
 • Datum konání: 4. ledna 2021, 289 minut
 • Variabilní symbol: 15965
 • Stav: V prodeji
Cena: 1 290 Kč Objednat