videoseminář Stravování zaměstnanců formou stravenkového paušálu, jeho uplatnění • daňové hledisko zaměstnavatele a zaměstnance

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a finanční účetní

Program semináře (minut), pořízeno 18.6.2021:

povinnost zaměstnavatelů v oblasti stravování podle Zákoníku práce

nová právní úprava – stravenkový paušál od 1.1.2021

 • zásady poskytování stravenkového paušálu
 • zásady, které musí dodržet zaměstnavatel při poskytování příspěvku na stravování
 • určení výše příslušné částky za každou odpracovanou směnu
 • postupy zaměstnavatele – vnitřní firemní předpis, riziko diskriminace při určení částky stravenkového paušálu

pracovní cesta – stravné nebo stravenkový paušál

 • kdy náleží příspěvek na stravování a kdy stravné • zásadní rozdíly
 • vysvětlení pojmu pracovní cesta a nárok na stravné z pohledu Zákoníku práce
 • je možná kombinace stravenkového paušálu a stravného?
 • názorné ukázky příkladů poskytnutí stravného a příspěvku na stravování
 • kombinace stravenek a stravenkového paušálu u jednotlivých zaměstnanců

daňová uznatelnost z pohledu zaměstnavatele a osvobození částky stravenkového paušálu z pohledu zaměstnance

 • za jakých podmínek si zaměstnavatel uplatní částku poskytnutého příspěvku na stravování jako daňový výdaj (náklad) viz. odkaz na § 24 odst. 2) písm. j) bod 4 ZDP
 • osvobození stravenkového paušálu od daně u zaměstnance • vazba na odpracovanou směnu, pojem směna, směnné provozy, kratší úvazky, práce přesčas a o víkendu ve vazbě na poskytnutí výše peněžního příspěvku na stravování a zdanitelný příjem zaměstnance
 • je možné poskytovat stravenkový paušál u zaměstnance pracujícího z domova viz. odkaz na § 317?
 • názorné ukázky výpočtů z pohledu daňové uznatelnosti na straně zaměstnavatele – plátce daně a zaměstnance – poplatníka daně

dotazy: máte možnost posílat na e-mail praha@anag.cz nebo semináře@anag.cz (prosíme neposílejte na oba maily, zvolte jeden), zašleme lektorovi a přepošleme Vám odpověď

Pokyny pro videosemináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
 • Datum konání: 7. července 2022, 246 minut
 • Variabilní symbol: 19955
 • Stav: V prodeji
Cena: 1 190 Kč Objednat