videoseminář Uplatňování DPH v roce 2022

Určeno pro: finanční účetní a daňové účetní či ekonomické poradce a další osoby, které se ve své profesi zabývají problematikou daně z přidané hodnoty

Cíl: výklad bude zaměřen zejména na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2022, a to po novelizacích zákona provedených s účinností od 1.10.2021 a od 1.1.2022. Účastníci semináře budou seznámeni také s dalšími případnými změnami plánovanými v roce 2022.

Program semináře (240 minut), pořízeno 31.1.2022:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
 • vymezení základních pojmů, se zaměřením na nové pojmy související s elektronickým obchodováním
 • uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku
 • uplatňování DPH při dodání zboží za použití elektronického rozhraní
 • sazby daně v roce 2022
 • prominutí daně u elektřiny a plynu
 • osvobození od daně při dovozu zboží
 • přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty, včetně zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty a dovozního režimu
 • rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS)
 • změny zvláštního režimu pro cestovní službu od 1.1.2022
 • aktuální problémy při správě DPH v tuzemsku
 • dotazy můžete pokládat na e-mail praha@anag.cz

Pokyny pro videosemináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
 • Datum konání: 7. července 2022, 240 minut
 • Variabilní symbol: 19944
 • Stav: V prodeji
Cena: 1 290 Kč Objednat