videoseminář Velká novela zákoníku práce • jak na pracovní smlouvu a její dodatky v roce 2021

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, vedoucí pracovníky

Cíl: v rámci tohoto semináře se na novelu zákoníku práce podíváme výstižně a prakticky, tedy co konkrétně jednotlivé změny znamenají pro zaměstnavatele a jak se s nimi mají personalisté, mzdové účetní a další odpovědní zaměstnanci u zaměstnavatele vypořádat. Zaměstnavatelé rovněž průběžně připravují a aktualizují pracovní smlouvy pro své zaměstnance, proto se zaměříme na správný postup při přípravě pracovní smlouvy a poradíme, jak se vyvarovat zbytečných (a drahých) chyb, ať ve vztahu vůči samotným zaměstnancům nebo i dozorujícím kontrolním orgánům. Seminář bude veden prakticky nejen poskytnutím informací, ale i uvedením modelových případů a praktických doporučení, a rovněž možností vznášet otázky ohledně témat novely zákoníku práce a přípravy pracovní smlouvy.

Program semináře (195 minut), pořízeno 2.11.2020:

novela zákoníku práce

 • sdílené pracovní místo
 • dovolená a její nová koncepce
 • dílčí změny pracovní doby
 • omezení odvolatelnosti vedoucích zaměstnanců
 • zjednodušení doručování pracovněprávních dokumentů
 • umírnění povinnosti zaměstnavatele vystavit potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
 • jednorázová náhrada nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance
 • zpřesnění kritérií pro přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 • změna u výpovědi z pracovního poměru z důvodu přechodu práv a povinností
 • vyslání zaměstnanců v rámci poskytování služeb v EU/EHP
 • zvláštní úprava pracovněprávních lhůt
 • závěrečná doporučení

jak na pracovní smlouvu

 • druh práce, pracovní náplň a pracovní povinnosti zaměstnance
 • místo výkonu práce, pravidelné pracoviště a pracovní cesty
 • den nástupu do práce, zkušební doba a trvání pracovního poměru
 • mzda nebo plat, benefity a vypořádání odměny za práci přesčas
 • pracovní doba a práce přesčas
 • autorská práva zaměstnance a vypořádání odměny za zaměstnanecká autorská díla
 • ochrana důvěrných informací zaměstnavatele a zpracovávaných osobních údajů fyzických osob
 • zákaz konkurenční a jiné nekalé činnosti zaměstnance
 • informační povinnost zaměstnavatele
 • skončení pracovního poměru řadových a vedoucích zaměstnanců
 • závěrečná ujednání pracovní smlouvy

dotazy můžete posílat na e-mail dotazynalektora@centrum.cz

Instrukce k videosemináři

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
 • Datum konání: 8. září 2021, 195 minut
 • Variabilní symbol: 15982
 • Stav: V prodeji
Cena: 1 290 Kč Objednat