videoseminář Zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb. • praktické zkušenosti s aplikací zákona

Určeno pro: zaměstnance, kteří mají agendu smluv na starosti a to všech subjektů, kterým zákon ukládá povinnost uveřejňovat smlouvy v registru smluv: státu, územně samosprávným celkům, příspěvkovým organizacím (státním i územně samosprávných celků), veřejným vysokým školám, státním podnikům, zdravotním pojišťovnám, Českému rozhlasu, České televizi, ale třeba i obchodním společnostem, v nichž má stát nebo samospráva většinovou majetkovou účast.

Cíl: Zákon ukládá povinnost uveřejňovat smlouvy velmi širokému okruhu povinných subjektů, i když zdaleka ne všichni mají úplně stejné povinnosti. Seminář se bude věnovat praktickým zkušenostem s uveřejňováním jednotlivých typů smluv v centrální databázi, a to i s ohledem na již druhou zásadní novelu zákona, která je účinná od listopadu 2019.

Program semináře (120 minut), pořízeno 12.10.2020:

Jak se liší povinně uveřejňovaná smlouva od běžných smluv

 • základní definiční vymezení a charakter smluv podle občanského zákoníku
 • odlišnost smlouvy povinně uveřejňované v registru smluv

Okruh povinných subjektů a na koho se zákon vztahuje (včetně reakce na novelu zákona a zejména na nyní projednávanou druhou novelu zákona o registru smluv)

 • stát a jeho složky
 • územně samosprávné celky
 • další subjekty a výjimky z pravidel

Okruh uveřejňovaných informací

 • jaké smlouvy se uveřejňují, dodatky smluv, přílohy smluv
 • jak se určí hodnota plnění nad 50 tisíc Kč – rozdíl mezi určením hodnoty smlouvy pro posouzení, zda smlouva patří mezi povinně uveřejňované a pro správné vyplnění metadat
 • právo na informace a jeho hranice
 • opakující se plnění a limit 50 tisíc Kč
 • ochrana utajovaných informací
 • ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
 • anonymizace údajů s přihlédnutím k GDPR
 • ochrana obchodního tajemství
 • další výjimky

Uveřejňování smluv v registru a sankce za neuveřejnění smlouvy

 • rozsah uveřejněných informací, (metadata, přílohy smlouvy, dodatek smlouvy)
 • termín a doba uveřejnění, požadavky Katastrálního úřadu na uveřejnění smlouvy
 • následky ne/uveřejnění smlouvy – neúčinnost smlouvy, zrušení smlouvy od počátku a plnění z neplatných smluv
 • oprava uveřejněné smlouvy – kdy lze a co lze opravovat

Dotazy: kontakt na lektorku e-mail petra@eliasova.eu

Instrukce k videosemináři

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
 • Datum konání: 1. listopadu 2021, 120 minut
 • Variabilní symbol: 15977
 • Stav: V prodeji
Cena: 990 Kč Objednat