videoseminář Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do ČR a do zahraničí z pohledu pojištění a zdanění

Určeno pro: pro každého, kdo zaměstnává nebo chce zaměstnávat cizince v České republice. Bude vysvětlena problematika zaměstnávání cizinců ze všech pohledů. V závěrečné části se seminář zaměřuje rovněž na vysílání zaměstnanců do zahraničí, především do členských států EU. Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou jak právníci, personalisté, účetní, daňoví poradci, podnikatelé, členové statutárních orgánů.

Cíl: v úvodu semináře budou krátce rozebrány povinnosti související se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců z pohledu všech předpisů včetně předpisů imigračních a pracovních. Do této oblasti, jak u občanů EU, tak i ze třetích států zasáhla i pandemie COVID-19, která si u mnoha cizinců obvykle pracujících v České republice vynutila jejich práci ze zahraničí (zahraniční home-office). Taková situace může mít vliv jak na některé pracovněprávní otázky, tak i na příslušnost k předpisům sociálního a zdravotního pojištění. V neposlední řadě má pak tato situace vliv na zdanění zaměstnanců a rozsah daňové povinnosti daňových nerezidentů vůči České republice. Zásadní otázky také přicházejí od 1.1.2021 s ukončením přechodného období Brexitu, a to ve všech probíraných oblastech. Na semináři budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, cizinecké, sociální, daňové právo). Následovat bude podrobné vysvětlení, jak určit, do kterého státu má být odváděno za zaměstnance pojistné, a to jak podle evropských předpisů, tak podle dvoustranných smluv. Poté budou vysvětleny daňové souvislosti zaměstnávání cizinců včetně určení daňové rezidence a zdanění zaměstnanců a některých specifických profesí (šoféři v mezinárodní dopravě, vědci, akademičtí pracovníci, umělci, členové orgánů společností apod.). Poslední část je zaměřena na vysílání pracovníků do zahraničí včetně pracovních cest a související povinnosti zaměstnavatele nejen z pohledu zdanění a pojištění (minimální pracovněprávní podmínky podle novelizované směrnice o vysílání pracovníků, notifikace atd.). Účastníci semináře budou seznámeni s novými výklady. Seminář je doplněn názornými příklady.

Program semináře (323 minut), pořízeno 8.3.2021:

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují

 • pobytová duální a neduální povolení po novelizaci (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)
 • povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence
 • pojistné předpisy a daňové předpisy
 • informace týkající se zaměstnávání cizinců v době pandemie
 • Brexit a jeho dopady na zaměstnance

Sociální a zdravotní pojištění • (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)

 • evropská koordinační nařízení

- na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují

- určení, kam platit pojistné v různých situacích

- výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení

- postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti

- aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře

- mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel

- Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK

- rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají

- nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích

 • smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování
 • účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • daňová rezidence fyzických osob a její určení
 • zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem
 • zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem
 • mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
 • specifické kategorie zaměstnanců – šoféři v mezinárodní dopravě, vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění
 • specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí, zahraniční home-office a jeho řešení
 • smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
 • konkrétní příklady zdanění zaměstnanců - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů
 • stanovení superhrubé mzdy při platbě pojistného do zahraničí za rok 2020, nové výklady, koordinační výbor a jeho dopady, rozhodnutí ministryně o prominutí úroku z prodlení při opravách
 • stanovení základu daně po novele zákona o daních z příjmů v roce 2021
 • benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění
 • odčitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení
 • nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení
 • roční vyúčtování a seznam nerezidentů
 • roční zúčtování – kdy ano a kdy ne

Vyslání zaměstnanců z ČR

 • minimální pracovněprávní povinnosti (minimální mzda, délka dovolené atd.) podle směrnice 96/71, zásadní novelizace směrnice od 30/7/2020 a její dopady na české zaměstnavatele vysílající zaměstnance do jiných členských států
 • notifikační povinnosti
 • cestovní náhrady
 • pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • zrušení záloh na daň v ČR
 • povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
 • zamezení dvojího zdanění

dotazy máte možnost posílat na e-mail praha@anag.cz nebo semináře@anag.cz (prosíme neposílejte na oba maily, zvolte jeden), zašleme lektorovi a přepošleme Vám odpověď

Instrukce k videosemináři

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
 • Datum konání: 8. září 2021, 323 minut
 • Variabilní symbol: 15992
 • Stav: V prodeji
Cena: 1 390 Kč Objednat