Powered by Smartsupp

videoseminář Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce (DPP)

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, vedoucí zaměstnance

Záznam z 18. 6. 2024

Program semináře (225 minut):

základní informace o právní úpravě změn v sociálním pojištění u zaměstnanců činných na základě DPP

změny od 1. 7. 2024

 • oznamování nástupu do zaměstnání u všech zaměstnanců na DPP - postupy u stávajících a u nových zaměstnanců
 • povinnosti zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají pouze zaměstnance na DPP, kteří nesplňující podmínky účasti na nemocenském pojištění
 • oznamování skončení zaměstnání zaměstnanců na DPP
 • tiskopisy a lhůty pro plnění povinností

změny od 1. 1. 2025

 • podmínky účasti na nemocenském pojištění a pro placení pojistného na sociální zabezpečení u zaměstnanců v režimu oznámené DPP a u ostatních zaměstnanců na DPP
 • oznamování záměru uplatňovat režim oznámené dohody
 • postupy zaměstnavatele u zaměstnanců v režimu oznámené dohody
 • postupy zaměstnavatele u zaměstnanců na DPP, kteří nejsou v režimu dohody
 • oznamování skončení režimu oznámené dohody
 • placení pojistného na sociální zabezpečení
 • tiskopisy a lhůty pro plnění povinností zaměstnavateli u DPP
 • služby ČSSZ pro zaměstnavatele

výklad zaměstnání malého rozsahu u DPP

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro videosemináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.
Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - vavra@anag.cz / tel. +420 585 757 424

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 4. července 2024, 225 minut
 • Variabilní symbol: 19929
 • Stav: V prodeji
Cena: 2 090 Kč Objednat