videoseminář Změny v uplatňování DPH pro rok 2020

Určeno pro: finanční účetní a daňové účetní či ekonomické poradce a další osoby, které se ve své profesi zabývají problematikou daně z přidané hodnoty

Právní stav: současná právní legislativa k 1.4. 2020 a 1.5.2020 s výhledem na další období

Cíl: výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH pro rok 2020 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy

Program semináře (3 hodiny):

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
 • přemístění zboží mezi členskými státy
 • pravidla stanovení místo plnění při dodání zboží a pořízení zboží z jiného členského státu a změny pro rok 2020
 • pravidla pro dodání zboží v řetězci v roce 2020
 • pravidla pro dodání zboží a pořízení zboží s přemístěním v režimu skladu (call-off stock) v roce 2020
 • změny sazeb daně od 1. 5. 2020 ve vazbě na novelu zákona o evidenci tržeb
 • prokazování osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a při vývozu zboží v roce 2020
 • režim přenesení daňové povinnosti v roce 2020
 • správa daně v´tuzemsku a změny v roce 2020 ve vazbě na novelu daňového řádu, včetně změn pravidel pro vracení nadměrného odpočtu
 • sankce za neplnění povinností v oblasti DPH a možnosti jejich prominutí z důvodu mimořádné události na základě opatření Ministerstva financí
 • dotazy: máte možnost posílat na e-mail praha@anag.cz nebo semináře@anag.cz (prosíme neposílejte na oba maily, zvolte jeden), zašleme lektorovi a přepošleme Vám odpověď

Instrukce k videosemináři

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - záznam
 • Datum konání: 8. října 2020, 3 hodiny
 • Variabilní symbol: 15955
 • Stav: V prodeji
Cena: 1 290 Kč Objednat