Powered by Smartsupp

Vládní konsolidační balíček od 1.1. 2024 schválen • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: učetní a daňové pracovníky zabývající se níže uvedenou problematikou

Program semináře:

Vládní daňový balíček opatření na snížení deficitu rozpočtu od 1.1.2024 podrobné informace o opatřeních vlády v účetnictví, daňové oblasti, oblasti působnosti MPSV a dalších resortů od 1.1.2024, např.:

 • zavedení funkční měny v účetnictví a další změny v zákoně
 • zastropování benefitů
 • zrušení tichého vína jako daňově uznatelného dárku
 • snížení stropu pro zdanění 23% u FO
 • zrušení slev u FO • školkovné, student a další
 • zvýšení sazby daně u PO
 • možnost volby zdanění u nerealizovaných kurzových rozdílů
 • zastropování PC u vozidel na 2 mil. Kč a dopad do odpisů a TZ
 • sjednocení snížené sazby DPH na 12% a přehled změn u zboží a služeb se sníženou sazbou DPH v návaznosti na letošní rok
 • dopad zastropování PC u vozidel do DPH
 • změny u dohod o provedení práce od 1.10.2023 a 1.1.2024
 • zvýšení odvodů sociálního pojištění a záloh u OSVČ a dopad do paušální daně
 • zvýšení spotřební daně z lihu a tabákových výrobků
 • a mnoho dalších
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Nový zákon o účetnictví - aktuální informace o koncepci nového zákona o účetnictví, změnách oproti stávajícímu zákonu a stavu prací na něm a souvisejících vyhláškách, jehož účinnost by měla být od 1.1.2025 a do konce roku 2023 by měl být předložen vládě

DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)

FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 4. prosince 2023, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 26095
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat