Powered by Smartsupp

Výběr rozhodovací praxe k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 2012

Autor: Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL)

 • Kód produktu: 65957
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 860
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7552-931-2
 • Datum vydání: únor 2018
 • Běžná cena s DPH: 3 625 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -544 Kč
 • Vaše cena s DPH: 3 081 Kč
ks
  V prodeji

Důležitým právním nástrojem v oblasti mezinárodního obchodního styku je již více jak třicet let Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, která byla přijata ve Vídni v roce 1980. Tato Úmluva představuje moderní jednotný právní rámec, kterým se řídí kupní smlouvy uzavírané mezi osobami, jejichž místa, resp. sídla podnikání se nacházejí v různých státech. Má vést k harmonizaci mezinárodního obchodního práva, a podpořit tak právní jistotu účastníků přeshraničních obchodních vztahů. Úmluva má v současnosti přes osmdesát členských států, včetně České republiky, jejichž právní řády často vycházejí z odlišných právních kultur a tradic. Je proto nutné zajistit, aby Úmluva byla jednotným způsobem vykládána a používána.

Nakladatelství Wolters Kluwer ve spolupráci s Komisí OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) připravilo jedinečnou českou jazykovou verzi původního anglického textu Výběru judikatury týkající se Úmluvy, který vydala Komise v roce 2012 („UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods“). Jeho účelem je jasným, výstižným a objektivním způsobem poskytnout informace důležité z hlediska výkladu Úmluvy. Okomentovaný Výběr soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů může být vodítkem soudců a rozhodců při řešení určitého sporu, ale také pomocným nástrojem právníků či samotných stran při přípravě konkrétní smlouvy. Může rovněž posloužit při výuce a jako dobrý studijní materiál. Výběr má odrážet vývoj judikatury, a proto je Komise zavázána k vydávání jeho pravidelných aktualizací. „Výběr“ z roku 2012 je již druhou revizí, která byla doplněna o stovky nových případů.

Český překlad Výběru z roku 2012 je vytvářen pod odborným vedením JUDr. Zbyška Kordače, LL.M., který působí mimo jiné jako rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a Vídeňského centra pro mezinárodní arbitráž (VIAC). Česká verze plně odpovídá anglickému originálu, a to jak po stránce obsahové, tak z hlediska systematického.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?