Powered by Smartsupp

Vybrané účetní případy aneb účetnictví pro příspěvkové organizace v souvislostech

Určeno pro: ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací, popř. zaměstnance a kontrolní pracovníky a jejich zřizovatelů

Cíl: seminář je zaměřen na výklad základních účetních souvztažností, které se využívají při vedení účetnictví příspěvkových organizacích. Výklad bude rozdělen do dílčích částí podle účetních skupin. Účetní souvztažnosti budou vycházet z Českých účetních standardů č. 701 až 710. Každá část bude zakončena praktickým souvislým příkladem. Účetní postupy budou rozebrány na praktických příkladech s odkazem na příslušné ustanovení vyhlášky 410/2009 Sb. a příslušného ČÚS.

Předmětem výkladu budou zejména účetní případy týkající se:

 • pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného, včetně drobného dlouhodobého majetku)
 • odepisování dlouhodobého majetku
 • přecenění reálnou hodnotou při prodeji majetku
 • ceniny a jejich vykazování v účetnictví
 • účtování o zásobách, včetně nedokončené výroby
 • zachycení závazků a pohledávek v účetnictví, včetně záloh
 • účtování o transferech – provozních a investičních
 • tvorbě a použití finančních fondů podle ČÚS 704 Fondy
 • účtování o přijatých finančních a věcných darech
 • účtování o kurzových rozdílech
 • další účetní případy upravené metodikou MF ČR
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. května 2024, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 21103
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat