Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod nájmu bytu podle nového občanského zákoníku

Autor: JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.

 • Kód produktu: 2865
 • Nakladatelství: ANAG
 • Počet stran: 184
 • Vazba: brožovaná
 • ISBN: 978-80-7263-901-4
 • Datum vydání: září 2014
 • Vaše cena s DPH: 349 Kč
ks
  V prodeji

V této knize z produkce nakladatelství ANAG jsou podrobně rozebrány problematika výpovědi z nájmu bytu a další možné způsoby zániku nájmu bytu. Pozornost je věnována i otázce přechodu nájmu bytu jako jednoho z možných důsledků úmrtí nájemce.

Komplexní soubor informací

Téma je autorem komplexně a vyčerpávajícím způsobem shrnuto z pohledu soudní praxe i právní vědy. Nechybí rozbory konkrétních kauz, praktické příklady, vzory výpovědí pro jednotlivé výpovědní důvody a vzory dalších právních úkonů směřujících k zániku nájmu bytu.

Co v publikaci naleznete?

Úvodní část publikace se zabývá zánikem nájmu bytu v obecné rovině – dovolenými a nedovolenými možnostmi ukončení nájmu bytu. V dalších kapitolách jsou podrobně rozebrány jednotlivé způsoby zániku nájmu bytu:

 • dohoda,
 • narovnání,
 • výpověď (nájemce, pronajímatele – s přivolením soudu, bez přivolení soudu),
 • odstoupení od nájemní smlouvy,
 • uplynutí sjednané doby nájmu,
 • skončení výkonu práce, na kterou je nájem bytu vázán,
 • zánik členství v bytovém družstvu,
 • smrt nájemce,
 • splynutí nájemce s pronajímatelem v jedné osobě,
 • zničení bytu a jiné případy nemožnosti plnění ze strany pronajímatele,
 • otázky zániku nájmu bytu v souvislosti s vyvlastněním, soudním výkonem rozhodnutí, exekucí, veřejnou dražbou a insolvenčním řízením.

Zánik a přechod nájmu po 1. 11. 2011 a v novém občanském zákoníku

S ohledem na skutečnost, že smrt nájemce nemusí vždy vést k zániku nájmu bytu, je do publikace zahrnuta i problematika přechodu nájmu.

Zohlednění nejnovějších právních předpisů

Autor této knihy podrobně rozebírá jak stav, který nastal po 1. 11. 2011 v důsledku tzv. bytové novely občanského zákoníku (zákon č. 132/2011 Sb.), tak i stav, který nastane po 1. 1. 2014 v důsledku účinnosti nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

Pro koho je publikace určena?

Kniha „Výpověď z nájmu bytu…“ je využitelná nejen pro odborníky z praxe (soudce, advokáty, správce nemovitostí, realitní kanceláře), ale i pro studenty právnických fakult a bezesporu i pro samotné vlastníky a nájemce bytů.

Platnost publikace

Platí i pro rok 2019, případné legislativní změny budou řešeny formou aktualizace, která bude ke stažení na těchto webových stránkách.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?