Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod nájmu bytu podle nového občanského zákoníku

Autor: JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.

 • Kód produktu: 2865
 • Nakladatelství: ANAG
 • Počet stran: 184
 • Vazba: brožovaná
 • ISBN: 978-80-7263-901-4
 • Datum vydání: září 2014
 • Vaše cena s DPH: 349 Kč
ks
  V prodeji

V této knize z produkce nakladatelství ANAG jsou podrobně rozebrány problematika výpovědi z nájmu bytu a další možné způsoby zániku nájmu bytu. Pozornost je věnována i otázce přechodu nájmu bytu jako jednoho z možných důsledků úmrtí nájemce.

Komplexní soubor informací

Téma je autorem komplexně a vyčerpávajícím způsobem shrnuto z pohledu soudní praxe i právní vědy. Nechybí rozbory konkrétních kauz, praktické příklady, vzory výpovědí pro jednotlivé výpovědní důvody a vzory dalších právních úkonů směřujících k zániku nájmu bytu.

Co v publikaci naleznete?

Úvodní část publikace se zabývá zánikem nájmu bytu v obecné rovině – dovolenými a nedovolenými možnostmi ukončení nájmu bytu. V dalších kapitolách jsou podrobně rozebrány jednotlivé způsoby zániku nájmu bytu:

 • dohoda,
 • narovnání,
 • výpověď (nájemce, pronajímatele – s přivolením soudu, bez přivolení soudu),
 • odstoupení od nájemní smlouvy,
 • uplynutí sjednané doby nájmu,
 • skončení výkonu práce, na kterou je nájem bytu vázán,
 • zánik členství v bytovém družstvu,
 • smrt nájemce,
 • splynutí nájemce s pronajímatelem v jedné osobě,
 • zničení bytu a jiné případy nemožnosti plnění ze strany pronajímatele,
 • otázky zániku nájmu bytu v souvislosti s vyvlastněním, soudním výkonem rozhodnutí, exekucí, veřejnou dražbou a insolvenčním řízením.

Zánik a přechod nájmu po 1. 11. 2011 a v novém občanském zákoníku

S ohledem na skutečnost, že smrt nájemce nemusí vždy vést k zániku nájmu bytu, je do publikace zahrnuta i problematika přechodu nájmu.

Zohlednění nejnovějších právních předpisů

Autor této knihy podrobně rozebírá jak stav, který nastal po 1. 11. 2011 v důsledku tzv. bytové novely občanského zákoníku (zákon č. 132/2011 Sb.), tak i stav, který nastane po 1. 1. 2014 v důsledku účinnosti nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

Pro koho je publikace určena?

Kniha „Výpověď z nájmu bytu…“ je využitelná nejen pro odborníky z praxe (soudce, advokáty, správce nemovitostí, realitní kanceláře), ale i pro studenty právnických fakult a bezesporu i pro samotné vlastníky a nájemce bytů.

Platnost publikace

Platí i pro rok 2020.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?