Powered by Smartsupp

ON-LINE webinář Vysílání pracovníků z ČR na zahraniční pracovní cesty do EU a do třetích států • právo, pojištění a daně

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech zaměstnavatelů i zaměstnanců souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU, ale i do třetích států

Obsah semináře: shrnout povinnosti českých zaměstnavatelů při vyslání zaměstnanců na pracovní cesty do EU z pohledu evropského práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva a zabránit tak riziku sankcí. U evropských států se zaměříme také na minimální pracovněprávní podmínky, u všech států na pojištění a zdanění.

Jaké druhy vyslání rozlišujeme

 • evropské právo a vyslání
 • vyslání na pracovní cestu a vyslání podle evropských předpisů
 • vyslání na pracovní cestu a placení sociálního a zdravotního pojištění právo sociálního zabezpečení
 • vyslání na pracovní cestu a zdanění v zahraničí (kdy a proč)

Pracovní cesta versus vyslání

 • je pracovní cesta vyslání?
 • nárok na cestovní náhrady, výše a podmínky
 • možnost snížení nároku na zahraniční stravné
 • místo výkonu práce v zahraničí

Volný pohyb služeb v rámci EU, limity a povinnosti českého podnikatele

 • co je to volný pohyb služeb
 • kdy se nejedná volný pohyb služeb, ale o usazení a související povinnosti

Minimální a srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání

 • informace o povinnosti garantovat minimální pracovní podmínky (co a jak srovnávat)
 • povinnost poskytovat minimální odměnu podle předpisů státu vyslání
 • povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách vyslání
 • doklady, které musí vyslaný pracovník mít s sebou
 • řetězení vyslání pracovníků na stejnou pracovní pozici na stejném místě a jeho dopady
 • omezení délky vyslání zaměstnanců a aplikace všech lokálních předpisů státu vyslání
 • srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání versus minimální podmínky ve státě vyslání
 • vyslání agenturních zaměstnanců a povinnosti agentury práce a uživatele
 • přidělení k jinému zaměstnavateli do jiného členského státu versus vyslání agenturou práce ve světle směrnice o vysílání pracovníků
 • povinné notifikace vyslání zaměstnanců před zahájením vyslání instituci ve státě, kam zaměstnanec vyslán
 • příklady • Slovensko, Rakousko, Francie, Německo atd.,
 • sankce za nesplnění notifikačních povinností

Sociální zabezpečení včetně zdravotního pojištění a vyslání

 • vyslání
 • nesplnění podmínek pro vyslání pro účely sociálního zabezpečení a jeho dopady
 • souběžně vykonávaná činnost
 • výjimka, rámcová výjimka pro některé situace zahraničních home-office
 • formulář A1 (existují výjimky, kdy ho zaměstnanec nepotřebuje)

Stálá provozovna a povinnosti pro vysílající zaměstnavatele

 • kdy vzniká českému zaměstnavateli v zahraničí stálá provozovna
 • povinnosti českých zaměstnavatelů při vzniku stálé provozovny
 • situace, kdy stálá provozovna nevzniká

Zdanění vyslaných zaměstnanců ve státě vyslání

 • rozdíly při zdanění daňových rezidentů a nerezidentů při práci mimo ČR
 • zdanění v případě vzniku stálé provozovny
 • zdanění vyslaných zaměstnanců, pokud stálá provozovna nevznikne
 • zrušení povinnosti srážet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti v ČR
 • mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho dopady

Související daňové povinnosti v České republice

 • podání přiznání k dani z příjmů v České republice (celosvětové příjmy) • zaměstnanci a zaměstnavatel
 • zamezení dvojího zdanění včetně dopadů do zdanění českých daňových rezidentů

diskuze a odpovědi na dotazy

DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)

FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 27. května 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26220
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat