Vysílání pracovníků z ČR na zahraniční pracovní cesty do EU a související právní, pojistné a daňové dopady

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU

Cíl: v polovině roku 2020 nabyla účinnosti novelizovaná směrnice o vysílání pracovníků, která ukládá českým vysílajícím zaměstnavatelům nové povinnosti a klade limity vyslání. Cílem tohoto semináře je upozornit na povinnosti českých zaměstnavatelů při vyslání zaměstnanců do EU z pohledu evropského práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva a zabránit tak riziku sankcí a informovat o novelizované úpravě směrnice o vysílání pracovníků a prvních zkušenostech českých zaměstnavatelů. Na semináři budou vysvětleny související otázky pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a daňového práva i riziko souvisejících sankcí při nedodržení povinností. Část semináře je věnována i povinným dokladům, které mají mít zaměstnanci s sebou při každé pracovní cestě do jiného členského státu EU.

Program semináře:

co je to vyslání z pohledu různých právních předpisů

 • evropské právo
 • pracovní právo
 • daňové právoprávo sociálního zabezpečení

pracovní cesta a vyslání

 • nárok na cestovní náhrady
 • možnost snížení nároku na zahraniční stravné
 • místo výkonu práce v zahraničí

volný pohyb služeb a jeho limity

 • co je to volný pohyb služeb
 • kdy se nejedná volný pohyb služeb, ale o usazení a související povinnosti
 • minimální a srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání po novelizaci směrnice
 • informace o povinnosti garantovat minimální pracovní podmínky
 • povinnost poskytovatodměnu namísto minimální mzdy podle předpisů státu vyslání
 • doklady, které musí vyslaný pracovník mít s sebou
 • řetězení vyslání pracovníků na stejnou pracovní pozici na stejném místě a její dopady
 • omezení délky vyslání zaměstnanců a aplikace všech lokálních předpisů státu vyslání
 • srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání versus minimální podmínky ve státě vyslání
 • vyslání agenturních zaměstnanců a povinnosti agentury práce a uživatele
 • přidělení k jinému zaměstnavateli do jiného členského státu versus vyslání agenturou práce ve světle směrnice o vysílání pracovníků
 • povinné hlášení vyslání zaměstnanců před zahájením vyslání

notifikace ce státě vyslání - příklady z jednotlivých států

 • Slovensko, Rakousko, Francie, Německo atd.
 • sankce za nesplnění notifikačních povinností

sociální zabezpečení a vyslání

 • vyslání
 • nesplnění podmínek pro vyslání pro účely sociálního zabezpečení a jeho dopady
 • souběžně vykonávaná činnost
 • výjimka
 • formulář A1 (existují výjimky, kdy ho zaměstnanec nepotřebuje?)

stálá provozovna a povinnosti pro vysílající zaměstnavatele

 • kdy vzniká českému zaměstnavateli v zahraničí stálá provozovna
 • povinnosti českých zaměstnavatelů při vzniku stálé provozovny
 • situace, kdy stálá provozovna nevzniká

zdanění vyslaných zaměstnanců ve státě vyslání

 • zdanění v případě vzniku stálé provozovny
 • zdanění vyslaných zaměstnanců, pokud stálá provozovna nevznikne
 • mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho dopady

související daňové povinnosti v České republice

 • zálohy na daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanců v České republice – kdy ano a kdy ne
 • podání přiznání k dani z příjmů v České republice (celosvětové příjmy) – zaměstnanci a zaměstnavatel
 • zamezení dvojího zdanění po novele zákona o daních z příjmů včetně dopadů do zdanění českých daňových rezidentů

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 30. listopadu 2021, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19411
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat