Vysokoškolská pedagogika pro odborné vzdělávání

Autor: Milan Slavík a kolektiv

 • Kód produktu: 89282
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 256
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-4054-6
 • Datum vydání: říjen 2012
 • Běžná cena s DPH: 99 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -10 Kč
 • Vaše cena s DPH: 89 Kč
ks
  V prodeji

Monografie chce přispět k vytvoření solidní báze vysokoškolské pedagogiky, mj. se zabývá využitím didaktické techniky a technologie, psychickými zvláštnostmi vysokoškolských studentů, profesním standardem vysokoškolského učitele, rozvojem dovedností v pedagogické komunikaci, hodnocením výsledků výuky a neopomíná ani problematiku výuky studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.OBSAH:Předmluva

1. Základy vysokoškolské pedagogiky

1.1 Strategie vysokoškolského vzdělávání a výuky

1.2 Obsah vzdělávání a jeho transformace

1.3 Výchovně-vzdělávací cíl

1.4 Didaktické prostředky ve vysokoškolské výuce

2. Základy psychologie pro vysokoškolské učitele

2.1 Psychologie osobnosti

2.2 Psychologické principy komunikace

2.3 Transakční analýza - osobnostní a komunikační teorie

2.4 Řešení zátěžových situací

3. Profesní standard vysokoškolského učitele

3.1 Trendy a strategie reforem

3.2 Model profesního rozvoje

3.3 Profesní standard

3.4 Profesní příprava

4. Rozvoj dovedností v pedagogické komunikaci

4.1 Komunikativní kompetence vysokoškolského učitele a její funkce

4.2 Využívání prostředků verbální a nonverbální komunikace

4.3 Zásady příprav a realizace prezentace s podporou prezentačního programu

5. Psychické zvláštnosti vysokoškolských studentů

5.1 Rozdělení vysokoškolských studentů

5.2 Psychická charakteristika adolescentů

5.3 Psychická charakteristika mladších dospělých

5.4 Psychická charakteristika středních dospělých

5.5 Psychická charakteristika starších dospělých

5.6 Současní vysokoškolští studenti

5.7 Role vysokoškolských studentů

6. Výuka studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

6.1 Postavení současné speciální pedagogiky

6.2 Struktura referenčního pole speciální pedagogiky v akademickém prostředí

6.3 Vysokoškolská speciální pedagogika

6.4 Pedagogická charakteristika vysokoškolského studenta se speciálními potřebami, jež vnikly v důsledku zrakového postižení

6.5 Vysokoškolský student se sluchovým postižením

6.6 Vysokoškolský student se specifickými poruchami učení

6.7 Vysokoškolský student s omezením hybnosti, tělesným postižením, chronickým onemocněním a oslabením

6.8 Vysokoškolský student s narušenou komunikační schopností

6.9 Podpora vysokoškolských studentů se SP - důležitý úkol do budoucna

7. Didaktická technika a technologie

7.1 Materiální didaktické prostředky

7.2 Učební pomůcky

7.3 Didaktická technika

7.4 Technické výukové prostory a účelová zařízení

7.5 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

8. Evaluace ve vzdělávání, hodnocení výsledků výuky

8.1 Evaluace ve vzdělávání

8.2 Metodika zjišťováni výsledků vzdělávání

9. Vybrané aspekty vzdělávání na vysoké škole

9.1 Pedagogická role a styl učitele a studenta na vysoké škole

9.2 Úspěšnost studenta a hodnocení výsledků studia

9.3 Sebereflexe učitele

9.4 Efektivita vzdělávání

Seznam literatury

Rejstřík

Chcete se na něco zeptat?