Powered by Smartsupp

Vývojová neuropsychologie

Autor: Miroslav Orel, Roman Procházka

 • Kód produktu: 92953
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 224
 • Vazba: brož., 17 x 24,5 cm
 • ISBN: 978-80-271-3080-1
 • Datum vydání: září 2021
 • Běžná cena s DPH: 439 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -53 Kč
 • Vaše cena s DPH: 386 Kč
ks
  V prodeji

Publikace se věnuje základním otázkám vzniku a vývoje mozku a psychiky, a to nejen z teoretického pohledu – zachycení vývojového a časového hlediska nese řadu praktických aspektů podstatných pro práci s dětmi, dospívajícími i dospělými. Autoři vycházejí z ověřených poznatků medicíny, neurovědních a dílčích psychologických disciplín a snaží se představit složité téma přehledně, srozumitelně a jasně. Pro co nejnázornější představu a větší srozumitelnost jsou nedílnou součástí textu přehledná schémata, tabulky a ilustrace.

Vzhledem k jednoznačné vazbě psychiky na nervové buňky, mozek a mozkové procesy se první část knihy zabývá vývojem nervových buněk a celého mozku již od doby časného nitroděložního života. Pozornost je věnována také mozkové plasticitě, která hraje významnou roli jak v oblasti přirozeného vývoje, tak například v terapii a rehabilitaci. Stěžejní část knihy se soustředí na zachycení vývoje dílčích psychických funkcí, jako je paměť, pozornost, řeč, emotivita, chování, vztahová vazba či vizuospaciální a vizuomotorické funkce. Vzhledem k zaměření publikace je akcentován vývojový aspekt včetně časového hlediska.

Publikace je primárně určena studentům a absolventům oborů, jako je psychologie, pedagogika, speciální pedagogika, medicína aj., ale může posloužit jako stručný přehled také dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

Chcete se na něco zeptat?