Powered by Smartsupp

Vyživované děti a zdaňování příjmů • aktuálně a podrobně pro rok 2024/2025

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a všechny zájemce o tuto problematiku

 • Právní rámec k problematice semináře
 • Aktuální okruh vyživovaných dětí pro daňové zvýhodnění
 • Hodnoty, podmínky a způsoby uplatnění daňového zvýhodnění
 • Povinné průkazy k uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, GDPR
 • Nestandardní situace vyžadující rozhodnutí správce daně
 • Děti v péči nahrazující péči rodičů
 • Formy péče o děti při zániku společné domácnosti rodičů
 • Uplatnění daňového zvýhodnění na děti v alternativách
 • Postup fyzické osoby usilující o získání daňového domicilu v ČR
 • Daňové úlevy související s vyživovanými dětmi
 • Důsledky přijetí konsolidačního balíčku na děti a rodiče s dětmi
 • Podrobně o studiu na SŠ a VŠ v ČR a v zahraničí
 • Uznaná doba rodičovství studentů VŠ
 • Specifika posouzení ukončení studia na SŠ a VŠ
 • Použití tiskopisů k uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
 • Příklad provedení ročního zúčtování poplatníka s vyživovanými dětmi
 • Příklad uplatnění nároku na doplatek daňového bonusu vůči správci daně
 • Dluh na dani ze závislé činnosti zaviněný poplatníkem
 • Stanoviska, judikáty, zjišťované nedostatky a omyly zaměstnavatelů
 • Diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 18. září 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26258
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat