Výzkumné metody v pedagogické praxi

Autor: Lenka Gulová, Radim Šíp

 • Kód produktu: 89502
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 248
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-4368-4
 • Datum vydání: říjen 2013
 • Běžná cena s DPH: 99 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -10 Kč
 • Vaše cena s DPH: 89 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Publikace nabízí výběr z tradičních i méně tradičních analytických metod, jež lze využít k výzkumu pedagogické reality (zakotvená teorie, analýza konstituce významů, diskurzivní analýza a další). Nabízí všem, kdo se zajímají o pedagogiku nebo výchovu, a zejména těm, kdo se těmto oborům věnují profesně, úvod do práce s jednotlivými metodami. Každá kapitola se věnuje jinému způsobu analýzy a poskytuje popis jeho teoretických východisek a postupů. Vše je dokumentováno na konkrétních výzkumech, které již byly pomocí zmíněných metod realizovány. Čtenáři se tak seznámí s výzkumy prováděnými například v oblasti multikulturní výchovy, zacílenými především na situaci sociálně znevýhodněných skupin, přičemž nahlédnou do aplikačních mechanismů jednotlivých metod a do výsledků výzkumných šetření. Zmíněné přístupy lze využít ve výzkumech dalších sociálních a humanitních věd.OBSAH:Úvod

Část 1 Praxe a teorie jako neoddělitelné aspekty vědy

1. Nové paradigma vědy, nové paradigma pedagogického výzkumu (Radim Šíp)

1.1 Situace pedagogiky na počátku 21. století

1.2 Historické pozadí vztahu praxe a teorie v pedagogice

1.3 Dichotomické myšlení a jeho limity

1.4 Falešné divadlo a institucionalizace dichotomického myšlení v pedagogice

1.5 Nové vědecké paradigma: kontinuita vědy a všudypřítomnost hermeneutického kruhu

1.6 Důsledky nového pojetí vědy

Závěr

Část II Vybrané výzkumné metody

2. Úvod: Aplikace nového pojetí na katedře sociální pedagogiky PdF MU (Radim Šíp)

3. Zakotvená teorie podle Strausse a Corbinové (Lenka Gulová)

3.1 Zakotvená teorie

3.2 Analýza prostřednictvím otevřeného kódování

3.2.1 Ukázka výzkumné analýzy v rámci zakotvené teorie

3.3 Axiální kódování jako další krok v zakotvené teorii

3.3.1 Ukázka analýzy axiálního kódování v aplikovaném výzkumu

3.4 Selektivní kódování aneb příběh na konec

3.4.1 Analýza prostředí rozvíjející se společnosti jako východisko pedagogické intervence: Angola 2008–2012

3.5 Ohnisková skupina jako další metoda sběru dat

3.5.1 Ukázka analýzy výzkumu „Asistenti pedagoga v náročném prostředí školy“

Závěr

4. Případová studie drogových kariér (Martin Stanoev)

4.1 Design případové studie

4.2 Vztah teorie a dat v případové studii

4.3 Teorie drogových kariér

4.3.1 Tři kroky cesty

4.4 Analýza dat a grafická znázornění dat v případové studii

Závěr

5. MCA: Fenomenologický pohled na vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků (Barbara Strobachová)

5.1 Sociálně znevýhodnění Romové v ČR

5.2 Situace ve výzkumu vzdělávání romských dětí

5.3 Fenomenologie jako alternativa

5.4 Fenomenologický postoj a fenomenologická metoda

5.5 Roger Sages, fenomenologie významu a MCA

5.6 Postup při práci s MCA

5.7 Fenomenologický výzkum s využitím MCA

Závěr

6. Interpretativní fenomenologická analýza (IPA) (Veronika Šuráňová)

6.1 Filozofické zakotvení

6.2 Rozdíl IPA od klasické fenomenologické metody výzkumu

6.3 Postoj výzkumníka

6.4 Kdy zvolit IPA?

6.5 Metoda sběru dat

6.6 Postup IPA

6.7 Popis cesty interpretace dat

6.8 Příklad vyhodnocení výsledků výzkumu

Závěr

7. Narativní analýza (Andrea Preissová Krejčí)

7.1 Teoretický rámec

7.2 Vztah mezi narativitou a realitou

7.3 Postup narativní analýzy

7.4 Rizika narativní analýzy aneb Proč s ní vůbec začínat?

7.5 Příklad výzkumu

7.5.1 Příklad primárního zpracování narativní analýzy technikou otevřeného kódování a kategorizace

7.5.2 Interpretace souvislostí badatelem na základě kategorizace vyprávění

Závěr

8. Obsahová analýza textu (Dušan Klapko)

8.1 Obsahová analýza

8.2 Teorie textové analýzy

8.2.1 Sémantika: teorie významu

8.2.2 Hermeneutika: teorie výkladu a interpretace

8.2.3 Teorie kontextu

8.3 Ukázka z výzkumu A

8.4 Ukázka z výzkumu B

Závěr: aplikace výsledků obsahové analýzy do praxe v rámci sociální pedagogiky

9. Diskurzivní analýza (Dušan Klapko)

9.1 Teoretická východiska

9.1.1 Sociální konstruktivismus

9.1.2 Foucaultův odkaz

9.1.3 Sociální konstrukce reality

9.1.4 Nová etnografie a emický přístup

9.1.5 Diskurzivní analýza v kontextu diskurzivní psychologie

9.2 Vybrané metodologické nástroje diskurzivní analýzy

9.3 Ukázka výzkumné zprávy

9.3.1 Výtah z výzkumné zprávy: první ukázka

9.3.2 Výtah z výzkumné zprávy: druhá ukázka

Závěr: Aplikace výsledků diskurzivní analýzy do praxe v rámci sociální pedagogiky

10. Teorie vědomostního prostoru (Denisa Denglerová)

10.1 Stručný úvod do teorie vědomostního prostoru

10.2 První výzkumné uplatnění – jak lidé rozumějí položkám v osobnostním inventáři

10.2.1 Pozadí výzkumu

10.2.2 Výzkumný soubor

10.2.3 Ukázky výsledků a jejich diskuse

10.3 Druhé výzkumné uplatnění – analýza výsledků testu percepce u dětí na počátku školní docházky

10.3.1 Pozadí výzkumu

10.3.2 Výzkumný soubor

10.3.3 Ukázky výsledků a jejich diskuse

Závěr: přínos teorie vědomostního prostoru

Závěr

Medailonky autorů

Literatura

Rejstřík

Chcete se na něco zeptat?