Powered by Smartsupp

Vzdělávání dospělých a ICT

Autor: Ludvík Eger

 • Kód produktu: 48238
 • Nakladatelství: NAVA, nakladatelská a vydavatelská agentura
 • Počet stran: 120
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7211-428-3
 • Datum vydání: listopad 2013
 • Běžná cena s DPH: 158 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 30%
 • Ušetříte: -47 Kč
 • Vaše cena s DPH: 111 Kč
ks
  V prodeji

Autor publikace, doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., patří mezi první české experty, jež se ve své práci zaměřili na uplatňování informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Řadu let se zabýval rozvojem e-learningu a kombinované a distanční formy studia jak v mezinárodní kooperaci s využitím projektů EU Comenius, Leonardo, Equal aj., tak i v národních projektech či přímo v kooperaci s podniky a dalšími organizacemi. Aktuálně se věnuje výzkumu v oblasti řízení vzdělávacích projektů s týmem ze ZČU v Plzni a rozvoji andragogiky a zejména didaktiky ve vzdělávání dospělých na Filozofické fakultě UK v Praze.Předložená monografie navazuje zejména na jeho publikaci Technologie vzdělávání dospělých (2005) a mimo jiné prezentuje část autorova desk research věnovaného vzdělávání dospělých a ICT.Odborníci v oblasti rozvoje lidských zdrojů v publikaci najdou nejenom přehled současných přístupů k e-learningu a blended learningu, ale i rozpracování témat, která v naší odborné literatuře ve vztahu k e-learningu nejsou zatím v odborné literatuře dostatečně reflektovaná. Jedná se např. o pojetí blended learningu s využitím řady různých forem či pojednání o aplikacích teorií učení při přípravě vzdělávacích kurzů nebo upozornění na měnící se role učitele – lektora, ale i studenta – účastníka. Významná pozornost je věnovaná evaluaci e-learningu.V závěru publikace je zveřejněn výstup výzkumu zaměřeného na predikci e-learningu se zaměřením na ČR.

Chcete se na něco zeptat?