Powered by Smartsupp

Začínající mzdová účetní • dvoudenní speciál • 21. 5. a 22. 5. 2024 • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: mzdové účetní začínající nebo vracející se k této profesi • účastníci obdrží ZDARMA publikaci "Abeceda mzdové účetní 2024" (ANAG, 01/2024 v hodnotě 859, - Kč) a ukázkové číslo časopisu "Mzdová účetní"

1. den • 21. 5. 2024 • 9.00 - 15.00

 • základní principy zdaňování mezd • účinnost daňového prohlášení • jak správně vyplnit, daňové zvýhodnění na děti • slevy, bonusy, doklady, střídává péče • dělení slev, další slevy a odpočty a podmínky jejich uplatnění • nutné doklady • srážková daň • daňoví nerezidenti • povinnosti zaměstnavatele • stravenkový paušál
 • základní principy zdravotního pojištění v souvislosti se mzdou • vznik a zánik pojištění • principy registrací • doplatky po skončení vztahů • povinnosti zaměstnavatele • minimální mzda a souvislosti se zdravotním pojištění • osoby, za které platí pojištění stát • nutné doklady • přehledy • odvody a evidence • pojištění v DPČ a DPP • souběhy pracovních vztahů • princip jednoho pojištění EU
 • základní principy v sociálním pojištění v souvislosti se mzdou • vznik a zánik pojištění a podmínky • sazby pojistného • doplatky • povinnosti • přehledy • odvody • evidence • podpůrčí doba • náhrada mzdy v době nemoci • náhrada v době nemoci a noční směny • zaměstnání malého rozsahu • pojištění v DPČ a DPP • souběhy vztahů • slevy na pojištění
 • diskuze • odpovědi na dotazy v průběhu přednášky, dle potřeb účastníků

2. den • 22. 5. 2024 • 9.00 - 15.00

 • struktura mzdy • nárokové a nenárokové složky mzdy • minimální mzda • zaručená mzda • příplatky • přesčasy • čerpání náhradního volna • příplatky za svátek • pracovní doba rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená • co je fond pracovní doby a umíme s ním pracovat? • práce na dálku a náhrada nákladů
 • Odměňování u DPČ a DPP • limity • správné používání dohod a jejich náležitosti • povinnosti zaměstnavatele • potvrzení o zaměstnání • nekolidující zaměstnání
 • průměrný a pravděpodobný výdělek • základní informace • principy • výpočet
 • dovolená • podmínky • výpočet nároků • praktické příklady • dovolená u dohod od roku 2024
 • diskuze • odpovědi na dotazy v průběhu přednášky, dle potřeb účastníků
 • DOTAZY na lektora můžete posílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi).
 • FAKTURY zasíláme e-mailem v den konání webináře, při prezenční formě je obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 21. května 2024, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 26197
 • Stav: Připravujeme
Cena: 4 590 Kč Objednat