Powered by Smartsupp

Začínající účetní • třídenní seminář

Určeno pro: začínající účetní, tak pro pokročilejší, jakožto nový úhel pohledu nebo pro ty, kteří si potřebují připomenout, doplnit a ověřit své zkušenosti a znalosti

Cíl: Dokončili jste školu nebo rekvalifikační kurz, začali účtovat a bojujete s tím jak skloubit teorii s praxí? Účtujete už několik let a nejste si jistí, zda se Vaše účetní rutina nezačala odchylovat od předpisů? Účtujete již delší dobu a potřebujete zjistit, co se za tu dobu změnilo? Připadá Vám, že některé věci řešíte příliš složitě, ale nejste si jisti, zda zjednodušení by bylo možné a správné? Tento seminář se zabývá základy podvojného účetnictví podnikatelů. Na rozdíl od klasických seminářů není směr a uspořádání výkladu od teorie k praxi, ale obracený od řešení konkrétních problému „jak zaúčtovat“ k obecným účetním pravidlům. Při výkladu je prostor k řešení konkrétních problémů posluchačů. Vždy je upozorněno nejen na ohledy účetní ale i na aspekty z hlediska DPH a daně z příjmu.

Je možné se přihlásit na jednotlivé dny, cena za jeden den je 2.790 Kč

V ceně semináře je publikace Podvojné účetnictví a vzorové číslo časopisu Účetní a daně.

Program semináře:

1. den • 25. září 2024

 • účetní doklady a zápisy
 • účetní osnova a rozvrh
 • zaúčtování vystavených a přijatých faktur
 • přijaté a vydané zálohy
 • opravy faktur, dobropisy, vrubopisy
 • DPH na faktuře - daňový doklad
 • pořízení zásob a dlouhodobého majetku
 • příbuzné doklady - smlouvy, dodací listy apod.
 • účtování pokladny a banky

2. den • 26. září 2024

 • obsah účetnictví
 • okamžik uskutečnění
 • účetní období a zásada věcné a časové souvislosti
 • časové rozlišení nákladů a výnosů
 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • uvedení do provozu, odpisy, technické zhodnocení, opravy, vyřazení
 • leasing
 • nákupy na úvěr
 • účtování v cizí měně

3. den • 27. září 2024

 • zaúčtování mezd
 • cestovní náhrady
 • zaměstnanecké benefity
 • opravné položky k pohledávkám
 • postoupení, odpis a zápočet pohledávek
 • opravy chyb
 • inventarizace
 • zákonné povinnosti (směrnice, závěrka, audit, zveřejnění)
 • legislativní podklad
 • možnosti kontroly a sankce
 • očekávané změny v souvislosti s novým zákonem o účetnictví

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. září 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 21175
 • Stav: Připravujeme
Cena: 7 990 Kč Objednat